Scootmobiel moet weer mee.

Dankzij de publicatie van het sectorprotocol zorgvervoer door het KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) kan weer gebruik worden gemaakt van vervoer als Valys en de regiotaxi.
Helaas mag volgens dit protocol de scootmobiel niet mee. Al bij de vaststelling van het protocol heeft Ieder(in) aangegeven dat de onderbouwing hiervoor te dun en kort door de bocht is.
Mede op basis van alle meldingen die hierover bij ons binnenkomen pleit Ieder(in) bij vervoerders en VWS dan ook voor een snelle aanpassing van het protocol.
Iemand die een scootmobiel berijdt gezien van achterkant

Geen steekhoudende reden

De RIVM richtlijn zegt dat contactmomenten zoveel mogelijk vermeden moeten worden.
Het uitzonderen van de scootmobiel met als reden dat er bij het reizen met de scootmobiel teveel contactmomenten zouden zijn tussen chauffeur, reiziger en de scootmobiel vinden wij niet steekhoudend.
Met een goede voorbereiding en de juiste beschermingsmiddelen kan een scootmobiel net als andere hulpmiddelen gewoon mee.
Zeker als een reiziger zelfstandig uit en in het voertuig kan stappen.
Dan zijn aanvullende voorwaarden misschien niet eens nodig.

Snel aanpassen.
Wij hebben dan ook op bij de vervoerders en het ministerie van VWS om een oplossing gevraagd.
Inmiddels heeft het thema ook de aandacht van verschillende politieke partijen.
Er zijn Kamervragen gesteld die op korte termijn beantwoord moeten worden.
Goede toegang tot vervoer is ook voor mensen met een scootmobiel een belangrijke voorwaarde om mee te doen.
Ieder(in) blijft daarom met vervoerders en VWS aandringen op het aanpassen van het protocol om ook mensen met een scootmobiel weer op weg te laten gaan.

Link: Speciaal vervoer kan weer opstarten: protocollen beschikbaar

Bron: Ieder(in).