Schriftelijke vragen Parkeerplaatsen gehandicapten.

Reactie van de HAP op het artikel van Link: PlusOnline Magazine / Geld en Recht / Ieder(in).

Onderstaande schriftelijke vragen hebben wij gesteld aan B&W over de tarieven parkeerkaarten en parkeerplek voor mindervaliden

Geacht college,

De kosten voor het in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, resp. parkeerplaats lopen per gemeente enorm uiteen. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ieder(in) begin dit jaar heeft uitgevoerd.

Ieder(in) is een netwerk van belangenbehartigers voor, door en met mensen met een beperking of chronische ziekte.

Voor de duidelijkheid even een opsomming van de posten, waar gemeenten een rekening voor kunnen presenteren aan de aanvrager.
Het gaat om:

 1. Het in behandeling nemen van de aanvraag
 2. Kosten verbonden aan de verplichte medische keuring bij de eerste aanvraag

N.B.: 1 & 2 kunnen in een tarief, zonder uitsplitsing, zijn samengebracht

 1. Parkeerplaats (realisatie +bord)
 2. Totaal aan kosten (1 & 2 & 3, al dan niet in één tarief samengebracht)

Afgezien van de gemeente Oss (die alles gratis doet) variëren de tarieven van bijvoorbeeld post 4 tussen € 22,80 en € 817,85 voor het totaal.
Het merendeel van de 100 onderzochte gemeenten rekenen een tarief voor het totaalplaatje (4) dat ligt tussen de € 150,– en € 350,–. Haarlemmermeer vraagt € 638,20.

De tarieven apart beschouwend constateren wij, dat de eerste aanvraag in Haarlemmermeer € 66,70 kost (= in de top 11 van NL) Het merendeel van de gemeenten rekenen bedragen tussen €20,- en € 40,- Bij de verplichte medische keuring is Haarlemmermeer de op 4 na duurste gemeente van Nederland.
Voor de realisatie van een parkeerplaats voor gehandicapten (incl. bord) brengt onze gemeente € 419,30 in rekening, daar waar Venlo € 30,– vraagt en Nijmegen  € 250,13.
Het gemiddelde tarief in gemeenten ligt rond de € 220,–.

Haarlemmermeer is de op 5 na duurste gemeente van Nederland, daar waar het ’t totaal van post 1,2 en 4 betreft.

Vanuit de WMO kunnen gemeenten een tegemoetkomingregeling treffen, maar gemeenten zijn daar niet toe verplicht.

De HAP fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 1. Hoeveel parkeerplaatsen voor minder validen legt de gemeente gemiddeld per jaar aan?
 2. Hoeveel parkeerkaarten voor minder validen verstrekt de gemeente gemiddeld per jaar?
 3. Kunt u aangeven waaruit de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bestaan en waarom deze in vergelijking met andere gemeenten in Haarlemmermeer zo hoog zijn?
 4. Een medische keuring zou in principe in heel Nederland even duur, of althans geen grote verschillen in tarief mogen vertonen. Kunt u verklaren waarom de medische keuring in Haarlemmermeer € 152,20 moet kosten en in andere gemeenten substantieel goedkoper zijn? Bijvoorbeeld Enschede rekent slechts € 35,05.
 5. Waarom is het tarief voor de aanleg van een parkeerplaats (incl. bord) ten opzichte van een andere gemiddelde Nederlandse gemeente in Haarlemmermeer tweemaal zo hoog?
 6. Kan er in Haarlemmermeer een beroep gedaan worden op een tegemoetkomingregeling in het kader van de WMO?
 7. Zo neen, waarom niet en zo ja hoe ziet deze tegemoetkomingregeling eruit?

In afwachting van uw antwoorden,

Met vriendelijke groet,

Abdul Salhi

Bron: HAP Fractie