Reserveer voldoende budget voor toegankelijk OV.

Deze week behandelt de kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wij vragen de Kamerleden om vast te houden aan de ambitie voor een nieuw en beter besluit toegankelijkheid OV.
Dit proces is in volle gang en kan alleen een goed einde krijgen wanneer er voldoende budget gereserveerd wordt.
Zo kunnen mensen met een beperking zich net als ieder ander vrij en zelfstandig kunnen verplaatsen naar school, werk, familie en sociale en maatschappelijke activiteiten.

Reserveer voldoende budget voor uitvoering.
Vorig jaar heeft de commissie Infrastructuur en Waterstaat de motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening kamerbreed omarmd.
Voor een goede uitvoering van deze motie is geld nodig.
Zo is er de ambitie om alle bushaltes in Nederland toegankelijk te maken, alle treinen van toiletten te voorzien, te zorgen voor reisassistentie voor zowel mensen in een rolstoel als personen met een visuele beperking en om de buurtbus toegankelijk te maken voor iedereen.
Wij roepen de Kamer dan ook op om financiën geen barrière te laten zijn op weg naar een toegankelijker OV.

Onderaan dit bericht kun je de brief van Ieder(in) aan de vaste Kamercommissie I en W downloaden.

Link: Bekijk hier de motie Gehandicaptenbeleid van Van der Graaf, Segers en Van den Berg

ReadSpeaker Lees voor

Link: Inbreng Ieder(in) begrotingsbehandeling Infrastructuur en Waterstaat – oktober 2021 (pdf – 129 KB)

ReadSpeaker Lees voor
 

Bron: Ieder(in)