Reisassistentie op alle NS-stations vóór 2025.

De NS gaat de reisassistentie voor mensen met een beperking de komende jaren fors uitbreiden.
Er zal – naast de stations die dat al aanbieden – op meer dan honderd extra stations reisassistentie beschikbaar komen.
Dit betekent dat de NS uiterlijk in 2025 op nagenoeg alle NS-stations reisassistentie zal aanbieden.

Ieder(in) is blij met de verdere uitbreiding van de reisassistentie.
Ieder(in) neemt deel aan het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (LOCOV).
De consumentenorganisaties in dit overleg hebben over de plannen van de NS positief geadviseerd, waardoor de NS nu aan de slag kan.

Zelfstandig reizen.
Ieder(in) en de andere consumentenorganisaties streven er nog steeds naar dat iedereen zelfstandig kan reizen.
Voor mensen met een fysieke beperking kan dit vaak worden bereikt door een drempelloze toegang tot het station en trein.
En voor mensen met een visuele beperking is een goede routegeleiding door het station en naar de trein noodzakelijk.
Toch zal voor sommige groepen altijd een vorm van reisassistentie nodig blijven.

Regionale vervoerders: volg het voorbeeld.
Bij veel regionale vervoerders rijden inmiddels treinen die zelfstandig toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking.
Hier zijn geen drempels meer om op het station of in de trein te komen.
De vervoerders menen dat assistentieverlening daarom niet meer nodig is en bieden deze vervolgens niet meer aan.
Ze vergeten hierbij dat mensen met een visuele beperking niet of in ieder geval veel minder geholpen zijn met een drempelloze toegang en dat voor sommige groepen reisassistentie altijd nodig blijft.
Ieder(in) roept de regionale vervoerders daarom op om het voorbeeld van de NS te volgen en reisassistentie mogelijk te maken.

Bijlage.
Voor een verdere toelichting op het LOCOV advies en het voorstel van de NS verwijzen we u naar de LOCOV website.
Op deze site staat ook genoemd op welke stations de reisassistentie voor 2025 geïntroduceerd zal worden.
Het gaat om alle stations waar NS-treinen stoppen op twee stations na.
Op deze twee stations is het niet mogelijk om een brug te plaatsen om instaphulp te kunnen bieden; op deze stations zal alleen aan mensen die geen instaphulp nodig hebben reisassistentie worden geboden.

Link: Advies consumentenorganisaties

Link: Adviesaanvraag vanuit het Ministerie

Bron: Ieder(in)