RegioRijder krijgt hoger rapportcijfer.

Het wmo-vervoer onder de vlag van RegioRijder in onder meer de gemeenten Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal krijgt van de gebruikers een rapportcijfer 8.
Dat is net zo hoog als in 2017 en net iets beter dan de 7,8 die vorig jaar werd genoteerd.
Het oordeel over het leerlingenvervoer ging in een jaar tijd van een 6,3 naar een 7,3.

Doelgroepen- en leerlingenvervoer.
RegioRijder verzorgt het doelgroepenvervoer in een groot gedeelte van Kennemerland.
In Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, maakt men gebruik van de diensten van de vervoerder.
Daarnaast verzorgt RegioRijder het leerlingenvervoer in Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk en Velsen.
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort zijn pas dit schooljaar meegegaan in het leerlingenvervoer.
Om die reden zijn bij de onderzoeken over de klanttevredenheid van het leerlingenvervoer in deze vier gemeenten buiten beschouwing gebleven.

Contact met vervoerder.
De gebruikers van de diensten door RegioRijder is gevraagd welke ervaringen zij hebben met het contact met de vervoercentrale.
Ook hebben de gebruikers een oordeel gegeven over de ritplanning, wachttijd, chauffeurs en de voertuigen.

Rapportcijfer.
In 2017 heeft RegioRijder nog een 8,0 als algeheel rapportcijfer gekregen, maar in 2019 is dat cijfer omlaag gegaan naar een 7,8.
De waardering voor het leerlingenvervoer is gestegen van een 6,3 van het schooljaar 2017-2018 naar een 7,3.

Klachtafhandeling kan beter.
Dat zijn volgens RegioRijders bemoedigende cijfers, maar een flink aantal respondenten vindt dat de klachtafhandeling beter kan.
De gebruikers vinden dat dit onderdeel niet is verbeterd met een jaar ervoor.
Als aan de verschillende respondenten wordt gevraagd waar dat aan ligt, is het antwoord dat iemand met een klacht niet altijd een terugkoppeling krijgt op een ingediende klacht.
Daar moet het Regionaal Contractmanagement Team samen met de vervoercentrale iets aan gaan doen.

Digitale dienstverlening is een verbeterpunt.
Niet alleen de klachtenafhandeling kan beter, ook de digitale dienstverlening is een verbeterpunt.
Een andere klacht is dat mensen die gebruik maken van RegioRijder soms te lang moeten wachten bij het wmo-vervoer.
Op een aantal mobiliteitspunten is er afgelopen jaar wat veranderd, want het is op drie locaties van het Spaarne Gasthuis mogelijk om een rit voor het wmo-vervoer te boeken.
Met het boeken op deze drie plekken moet dit makkelijker gaan en moet de wachttijd korter zijn.

Instap soms te hoog.
Wel vinden sommige mensen dat de instap van de busjes soms hoog is.
De vervoerder zegt dat dit is toe te schrijven aan het specifieke karakter voor wmo-vervoer.
Het is zo ontworpen en daar zal volgens RegioRijder niets aan veranderen.
Wel kan mogelijk winst worden behaald in de communicatie over dit aspect van het vervoer.

(bron: TaxiPro)

Bron: Haarlemmermeer.nieuws.nl