Regels voor levertijd hulpmiddelen moeten wachttijd verminderen.

Wie een rolstoel of ander medisch hulpmiddel nodig heeft, moet niet langer eindeloos hoeven wachten.
Daarom komen er landelijke regels voor onder andere de levertijd van deze hulpmiddelen, schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

Het valt lang niet altijd mee om zo’n hulpmiddel op tijd en in goede orde te krijgen,  maakte televisieprogramma Kassa op uit tal van ontvangen klachten. 
De gemeente, de verzekeraar en de leverancier werken niet zelden langs elkaar heen.

Regels opstellen in januari.
Alle betrokkenen hebben nu afgesproken dat ze in januari regels gaan opstellen waaraan iedereen zich moet houden.
Die gaan bijvoorbeeld bepalen hoe lang het mag duren voor een hulpmiddel is geleverd en hoe aanvragers te woord worden gestaan.
Op die twee punten gaat het nu geregeld mis.

Motie van Vera Bergkamp.
Daarnaast is er dinsdag een motie aangenomen, die ook in navolging van #RegelHet is ingediend.
D66-Kamerlid Vera Bergkamp riep in haar motie op om samen met de betrokken partijen ervoor te zorgen dat onder andere aanbevelingen die uit eerdere onderzoeken naar voren zijn gekomen, te realiseren.
Ook moet de regering regionale inkoop van hulpmiddelen gaan stimuleren.

Als laatste punt haalt Bergkamp aan dat er een landelijk normkader moet komen, waarin de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen worden opgenomen en streefcijfers worden gecommuniceerd.
De Kamer zal in de zomer van 2020 geïnformeerd worden over de voortgang.

LINK: Lees hier de kamerbrief die Minister De Jonge aan de Tweede Kamer stuurde.

(Bron: Radar/Kassa)

Bron: Support Magazine.nl