Regeerakkoord biedt ruimte voor toegankelijk stemmen.

“Wij willen een samenleving waarin iedereen kan meedoen ongeacht talenten of beperkingen” Dit schrijft het nieuwe kabinet in het regeerakkoord.
Bij meedoen hoort ook dat iedereen (zelfstandig) kan stemmen.
Het kabinet wil daarom meer aandacht voor de toegankelijkheid van stemlokalen.
Dat is een stap vooruit, maar het lost zeker niet alle problemen met stemmen op.

Het gaat namelijk niet alleen om de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen.
Veel mensen met een beperking kunnen niet zelfstandig stemmen.
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bijvoorbeeld geen ondersteuning krijgen in het stemhokje.
En voor veel mensen is het huidige stembiljet te ingewikkeld.
En voor mensen met een visuele beperking is het biljet sowieso onbruikbaar.

Debat Kamer.
Ieder(in) en de LFB hebben over deze kwestie enkele weken geleden nog een brief aan de Tweede Kamer over gestuurd.
In een Kamerdebat zijn de problemen besproken.
Voor mensen met een visuele beperking zijn toen enkele mooie toezeggingen gedaan.

Gemeenteraadsverkiezing.
Zo zal worden onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de belemmeringen voor deze groep zoveel mogelijk weg te nemen.
Ook heeft de toenmalige minister Plasterk toegezegd, dat hij de gemeenten duidelijk zal instrueren over de mogelijkheden van assistentieverlening voor mensen met een visuele beperking bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
Daarnaast wil de minister in gesprek gaan met de belangenorganisatie voor slechtzienden om te kijken of de huidige hulpmiddelen bij het stemmen toereikend zijn of aangepast dienen te worden.

Helaas heeft de toenmalige minister Plasterk in het debat geen toezegging gedaan om het stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking makkelijker te maken.
Het goede nieuws is echter, dat er een Kamermeerderheid bleek te zijn voor assistentieverlening in het stemhokje.
Stemmen is ook voor deze groep een groot democratisch goed, vonden veel volksvertegenwoordigers.
Dus Ieder(in) heeft goede hoop dat het nieuwe kabinet straks verder wil gaan dan alleen het fysiek toegankelijk maken van stemlokalen.

Wordt vervolgd!

Zie ook ons eerdere bericht over de brief van Ieder(in) en LFB.

Bron: Ieder(in)