Reactie op programma gehandicaptenzorg: plannen VWS te beperkt.

De minister van VWS maakte deze week de plannen voor de gehandicaptenzorg voor komende jaren bekend.
Minister Hugo de Jonge stuurde maandag het programma Volwaardig Leven naar de Tweede Kamer. 
Een te beperkt programma want een onacceptabel grote groep mensen met een handicap of chronische ziekte dreigt in de meerjarige plannen vergeten te worden.

Het programma is vrijwel uitsluitend gericht op de Wlz, de wet die van toepassing is op slechts 5% van alle mensen met een beperking of chronische ziekte.
En alhoewel er aan de zorg vanuit deze wet nog het nodige te verbeteren valt, ondervinden mensen de grootste problemen met zorg en ondersteuning in andere wetten.
Bij Ieder(in) komen dagelijks meldingen binnen over problemen in de Wmo, Jeugdzorg en Zorgverzekeringswet.

Oplossingen voor deze urgente problemen zouden prioriteit moeten krijgen.
In plaats daarvan zien we dat de aandacht voor een enorme groep mensen met een levenslange en levensbrede zorgvraag ontbreekt in de plannen voor de komende jaren.

De Tweede Kamer kan hier iets aan doen. Download hieronder de reactie die Ieder(in) en Per Saldo naar de Kamer stuurden.

Downloads:
Reactie Ieder(in) – Per Saldo op programma Volwaardig Leven
word / 2018-10-02

 

Bron: Ieder(in)