Raad wil huishoudelijke hulp blijven steunen.

Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad steunt het voorstel om kwetsbare inwoners ook in 2018 en 2019 twee uur huishoudelijke hulp per week te geven.
Dat bleek donderdag tijdens een debat in de gemeenteraad.
De VVD was als enige fractie tegen voortzetting van de regeling.

Tot 2015 betaalde de rijksoverheid de huishoudelijke hulp aan kwetsbare groepen.
Die financiƫle steun is na overdracht aan de gemeenten langzaam afgebouwd.
De gemeente heeft er echter voor gekozen om hulp in de huishouding niet direct af te schaffen.
Er werd besloten tot een zogeheten voucherregeling waarmee zorgbehoevenden thuishulp kunnen inkopen.

Sinds juli dit jaar is die hulp wel bepaald op maximaal twee uur per week.
Het college van B en W wil die regeling de komende jaren voortzetten.
Volgend jaar zouden de extra kosten betaald kunnen worden door de zogenoemde behoedzaamheidsreserve.
De financiering van de kosten voor 2019 zou volgend voorjaar moeten worden geregeld.

De VVD-fractie keerde zich donderdag bij monde van raadslid Erik Boscher tegen het voorstel van B en W.
Volgens hem is eerder afgesproken dat de regeling zou worden afgebouwd en trekt de gemeente nu toch geld uit om inwoners die hun thuishulp best zelf kunnen regelen te ondersteunen.
Boscher vond dat de gemeente het in principe moet doen met het zorggeld dat uit Den Haag komt.

Andere fracties waren dat niet met de VVD eens.
Volgens deze partijen hebben juist extra kwetsbare inwoners recht op een ‘zachte landing’ bij de overgang van de rijksregeling naar de gemeente.
Sommige fracties deden een beroep op de sociale betrokkenheid van de liberalen om volgende week toch voor het voorstel te stemmen.

GroenLinks-raadslid Maaike Ballieux hield een pleidooi voor een ‘generaal pardon’ voor alle mensen die nu huishoudelijke hulp hebben.
Wethouder Tom Horn van Zorg was daar geen voorstander van.
Volgens hem is niet te overzien wat de gevolgen zijn van zo’n generaal pardon. Die duidelijkheid is er in het huidige collegevoorstel wel, aldus de wethouder.

HCNieuws.nl