Problemen bij CAK ’zorgwekkend’.

Maatregelen bij het CAK om de interne administratie en gegevensverwerking te verbeteren hebben nog onvoldoende verbetering gebracht.
Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Mensen die eigen bijdragen moeten betalen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
Ook betaalt de uitvoeringsorganisatie namens de zorgkantoren de aanbieders die langdurige zorg leveren.

Onvoldoende in control.
Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het CAK haar interne werkprocessen nog altijd niet op orde.
Al in 2016 werd geconstateerd dat het CAK problemen had met haar (financiële) administratie, de geautomatiseerde gegevensverwerking en de interne controle. Sindsdien zijn er maatregelen genomen.
Op basis van onderzoek over 2017, constateert toezichthouder NZa dat het CAK nog altijd ‘onvoldoende in control’ is bij de uitvoering van haar taken.
Het gaat onder andere om het vaststellen en innen van eigen bijdragen.
Daarnaast zijn er volgens de NZa nieuwe problemen en onzekerheden bijgekomen.

Betalingsproblemen.
Ieder(in) is het met de NZa eens dat dit zeer zorgelijk is.
Mensen die een eigen bijdrage moeten betalen voor de Wmo en/of de Wlz lopen door de CAK-problemen grote risico’s.
Ze moeten op tijd weten met welke eigen betalingen zij rekening moeten houden en ze mogen niet achteraf te maken krijgen met onverwachte correcties, naheffingen of zelfs boetes.
In de praktijk leiden naheffingen en te late facturen tot oplopende schulden.
Mensen moeten dan onverwacht interen op hun financiële buffer (als die er al is) of ze zien zelfs af van noodzakelijke zorg (zorgmijding).
Het systeem moet deze mensen juist dienen en hen niet in de problemen helpen, meent Ieder(in).

Juist en tijdig?.
De NZa wil nu dat het CAK duidelijk maakt hoe zij de problemen oplossen.
Daarnaast geeft de toezichthouder aan de verbeterplannen op de voet te volgen.
Ook zal de NZa in 2019 onderzoeken of de eigen bijdragen die mensen moeten betalen wel juist en tijdig zijn opgelegd.

Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over deze zaak.

Als u vragen heeft over eigen bijdragen kunt contact opnemen met het Nationale Zorgnummer, www.nationalezorgnummer.nl, 0900 2356780 (20 ct per gesprek)

Bron: Ieder(in)