Poll: Zelfredzaamheid.

We zijn benieuwd hoe u uw zelfredzaamheid ervaart.
Daarom willen we u graag een aantal stellingen voorleggen.

Zelfredzaamheid is het vermogen om het leven in te richten zonder hulp van anderen.
Technisch gesproken zouden mensen met een lichamelijke beperking die assistentie nodig hebben bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, dan niet zelfredzaam kunnen zijn.
Velen zullen zich echter wel degelijk zelfredzaam voelen.

Het beantwoorden van de in totaal 9 stellingen zal circa 1 minuut van uw tijd in beslag nemen.

Wij verzoeken u alleen mee te doen als u zelf een lichamelijke beperking heeft of wanneer u namens iemand met een lichamelijke beperking de poll wilt invullen.

Link: Lees verder en vul de poll in. 

Bron: Support Magazine.nl