‘Plan voor meer zorgwoningen onhaalbaar’.

HOOFDDORP: Het plan dat het college heeft gemaakt voor meer woningen voor mensen met een beperking of extra zorgbehoefte is prachtig maar in de praktijk onhaalbaar.
Dat betoogden donderdagavond meerdere partijen in de gemeenteraad.
CDA-raadslid Herman Koning sprak in dat verband van een ‘utopie’.

Naar de mening van het college dienen meer inwoners thuis zorg te krijgen.
Daarbij wordt er ook een ketenregisseur aangesteld die als taak krijgt om vraag en aanbod op dit terrein bij elkaar te brengen.

De meeste fracties waren erg te spreken over de ambitieuze visie van het college.
De vraag van sommige partijen was alleen hoe realistisch de plannen nou eigenlijk zijn.

Zo vond VVD-raadslid Erik Boscher het plan wel erg dicht in de buurt van een maakbare samenleving komt.
Hij raadde het college aan vooral realistisch te blijven en maatwerk te leveren.

Boscher was ook weinig enthousiast over het pleidooi van HAP-raadslid Sophie van de Meeberg voor het creĆ«ren van een ‘sociaal duurzame leefomgeving’.
Volgens hem schrikt dat ontwikkelaars alleen maar of voor het realiseren van woonprojecten waar mensen die zorg behoeven kunnen wonen.
Van de Meeberg reageerde dat het haar ook om een goede bereikbaarheid gaat, bijvoorbeeld voor rolstoelers.

Wethouder Tom Horn van Zorg vond het helemaal niet dat het college ‘utopische vergezichten’ presenteert.
Volgens hem gaat het nu nog om een ambitieuze visie en komt de uitwerking met concrete plannen pas na de zomer.
De wethouder zei dat het tekort aan sociale huurwoningen de grootste struikelblok is bij het uitvoeren van de plannen.

Bron: HC Nieuws.nl