Pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking van start.

Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, start het ministerie van BZK twee pilots.
Deze moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking.
Er is een pilot voor specifieke financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden.
En er is een proef met een persoonlijke ondersteuner voor huidige volksvertegenwoordigers.

Actieplan politieke ambtsdragers.
Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een functionele beperking.
Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft.
Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld.
Het doel hierbij is dat na de komende raadsverkiezingen in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een functionele beperking politiek actief zijn.

Pilots.
Eén van de drempels waar tegenaan gelopen wordt, is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen.
Specifieke (financiële) ondersteuning kan helpen.
De andere pilot richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers.
Uit onderzoek blijkt dat een volksvertegenwoordiger met een beperking voor zijn of haar ambtsvervulling baat kan hebben bij een persoonlijke ondersteuner.

Aanmelden.
Aanmelden voor de pilots kan tot 1 mei.

Link: Bekijk alle informatie op de website van de Nederlandse vereniging voor Raadsleden.

Link: De pilots komen beiden voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking dat eind 2020 is gepresenteerd.

Bron: Ieder(in)