Pak knelpunten zorg en onderwijs aan.

Veel kinderen met een beperking hebben op school ook zorg en ondersteuning nodig, maar dat is nu niet goed geregeld. Minister Slob (minister voor basis- en voortgezet onderwijs) en minister De Jonge (minister van VWS) hebben tien maatregelen aangekondigd om knelpunten rond zorg in het onderwijs aan te pakken. Ieder(in) is blij dat er maatregelen komen, maar vindt ze nog wel te beperkt.

Geef ouders meer zeggenschap.
Op het moment is er veel onduidelijkheid over hoe zorg in het onderwijs moet worden gefinancierd en geregeld. De oplossing die de ministers voorstellen richt zich alleen op kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in het speciaal onderwijs. Dit is een veel te kleine groep. Veel meer kinderen met een beperking ondervinden problemen met het regelen van zorg in onderwijstijd. In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) ervoor om met een oplossing te komen voor de totale groep. Daarbij is het belangrijk dat ouders zeggenschap krijgen over het inzetten van zorg, bijvoorbeeld door middel van een persoonsvolgend budget.

Betere ondersteuning voor ouders.
Het onderwijs- en zorglandschap is complex. Ouders moeten nu veel moeite doen om wegwijs te worden in dit landschap. De ministers hebben hiervoor nog geen passende oplossing. Ieder(in) dringt er daarom op aan dat ouders geholpen worden bij het eerste loket waar zij aankloppen.

Kom met snelle oplossingen voor leerlingen die dreigen thuis te komen te zitten.
Veel thuiszitters zijn leerlingen met een levenslange, levensbrede beperking. De buitenwereld wijst vaak met een beschuldigende vinger naar lastige ouders wanneer het niet lukt om onderwijs te blijven volgen, terwijl het probleem eigenlijk het gebrek aan passende ondersteuning is. Daarom moet bij de problemen van thuiszitters niet het functioneren van de ouders onderwerp van gesprek zijn, maar het organiseren van passende zorg en ondersteuning. Ieder(in) stelt voor dat in elke gemeente een onafhankelijk persoon wordt aangesteld die zaken vlot kan trekken als zich problemen voordoen.

21 februari is het AO Onderwijs en zorg in de Tweede Kamer.

Lees hieronder de brief die Ieder(in) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees hieronder de bijlagen die zijn meegestuurd.

Brief tbv AO Onderwijs – Zorg 21 februari 2019 pdf / 2019-02-19

Download het bestand Bijlage 1 – Presentatie Uit het oog verloren jeugd pdf / 2019-02-19

Download het bestand Bijlage 2 – Bloemlezing kinderen met levenslange en levensbrede beperking  pdf / 2019-02-19

Bron: Ieder(in)