Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010.

Als je onder de oude Wajong valt, is het mogelijk om over te stappen naar de Wajong 2010.
Dat kan, afhankelijk van je situatie, voordeel opleveren.

Er zijn drie soorten Wajong. De oude Wajong van voor 2010, de Wajong 2010 en de Wajong 2015.
Overstappen kan alleen van de oude Wajongregeling naar de Wajong 2010.

Wanneer is een overstap gunstig?.

Overstappen levert voordelen op als je …

… arbeidsvermogen hebt als je werkt en meer verdient dan 20% van het wettelijk minimumloon. Arbeidsvermogen wordt vastgesteld door het UWV. Je ontvangt daarvan een bevestiging in een brief.
… in de oude Wajongregeling zit, je werkt en je stapt over naar de nieuwe Wajong (2010) kom je in de voortgezette werkregeling. Indien nodig wordt je loon aangevuld tot het wettelijk minimumloon. Je loon kan lager zijn dan het wettelijk minimumloon omdat je deeltijd werkt, omdat je werkgever loondispensatie voor je ontvangt, of een combinatie van beide.

Wanneer is overstappen nadelig?

Een overstap is niet voor iedereen gunstig. Je totale inkomsten (uit werk en je Wajong-uitkering) dalen bij een overstap naar Wajong 2010 als je …

… met werken naast je uitkering minder dan 20% van het wettelijk minimum(jeugd)loon verdient
… jonger bent dan 27 jaar en gebruik maakt van de Bremanregeling. 
... een opleiding volgt: bij een overstap kom je namelijk in de studieregeling van Wajong 2010. Dit betekent dat je Wajong-uitkering maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon is. Je uitkering gaat dan bijna altijd omlaag.

De verschillen en overeenkomsten op een rij.

Als je met je werk minder dan het minimumloon verdient, maar meer dan 20%, en je valt onder de voortgezette werkregeling van de Wajong 2010, dan wordt je loon vanuit de Wajonguitkering aangevuld tot het wettelijk minimumloon. In de oude Wajong wordt je loon wel aangevuld maar veelal niet tot het minimumloon.
Als je werkt met loondispensatie (je werkgever vraagt dit aan) behoud je je recht op de aanvullende Wajong-uitkering. Dit is in oude en nieuwe Wajong hetzelfde.
Als je werkt met een voorziening, zoals bijvoorbeeld een jobcoach, houd je uitkeringsrecht. Dit is in oude en nieuwe Wajong hetzelfde.
Als je werkt via de Wet sociale werkvoorziening (WSW), dan geldt bij de oude Wajong altijd je recht op een uitkering blijft houden. Bij de Wajong 2010 vervalt dat recht na een jaar als je het wettelijk minimumloon of meer verdient.
Werk je zonder de hierboven bovengenoemde instrumenten (loondispensatie of een werkvoorziening) en verdien je het wettelijk minimumloon of meer per maand, dan vervalt bij de Wajong 2010 je uitkeringsrecht na een jaar. Bij de Oude Wajong vervalt je uitkeringsrecht pas na vijf jaar.
Val je binnen vijf jaar uit als gevolg van dezelfde arbeidsbeperking als waarvoor je ooit bent toegelaten tot de Wajong, dan herleeft het uitkeringsrecht. Dat geldt zowel in de Wajong 2010 als in de oude Wajong.

Meer informatie over de overstap lees je hier.

Download hier ‘Achtergrondinformatie overstap naar Wajong 2010.’

Bron: Ieder(in)