Overheid creëerde te weinig banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

De overheid haalde het afgelopen jaar haar eigen doelstelling niet wat betreft het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Er kwamen bij alle overheidswerkgevers maar 12.298 banen bij van de 17.500 die beloofd waren voor die groep.
Bedrijven creëerden er daarentegen meer dan vooropgesteld.

Het totale doel voor bedrijven en overheid samen werd daardoor net niet gehaald.
Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben werkgevers er 66.097 gerealiseerd.
53.799 daarvan kwamen erbij in de private sector, terwijl dat er maar 50.000 moesten zijn.

Private bedrijven en de overheid hebben afgesproken dat ze elk jaar nieuwe banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Tegen 2026 zouden er 125.000 banen moeten zijn bijgekomen, waarvan 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) is teleurgesteld dat het doel niet gehaald is, maar bedankt de bedrijven om hun doelstelling wel te halen.

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat het halen van de doelstelling te danken is aan de steun tijdens het coronajaar.
“De focus op baanbehoud en groei waar mogelijk heeft ertoe geleid dat bedrijven, ondanks het feit dat sommige sectoren zwaar getroffen zijn, hun doelstellingen hebben kunnen behalen.”

Koolmees laat weten dat hij 36 miljoen heeft gereserveerd om mensen met een arbeidsbeperking die tijdens de coronacrisis hun werk zijn verloren te begeleiden naar een baan.
Hij wil ook soepelere regels en een betere ondersteuning van zowel de mensen met een arbeidsbeperking als de werkgevers.

Bron: NU.nl/ANP