Ouders en kinderen in zelfisolatie worden vaak te streng aangepakt.

Bij Ieder(in) zijn de afgelopen maanden signalen binnengekomen van ouders die al lang in zelfisolatie leven door corona en vanwege het besmettingsrisico hun kinderen thuis houden van school.
Deze ouders komen vaak in botsing met school, leerplichtambtenaren of de onderwijsinspectie.
Om daar wat aan te doen, zijn er recent twee bijeenkomsten gehouden met ouders, de betrokken ministeries en de betrokken instanties.
Daar bleek dat er regelmatig onnodig hard tegen ouders wordt opgetreden.

Forse sancties.
Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat het onderwijsveld niet goed weet om te gaan met deze ouders en hun kinderen.
Zeker als er geen expliciete doktersverklaring is of als het gaat om een (ander) gezinslid dat extra kwetsbaar is.
Scholen zijn soms aanvankelijk nog vrij begripvol.
Maar een nieuwe directeur of de bespreking van de thuiszitcijfers binnen de gemeente kan daar plots verandering in brengen.
Met een beroep op de wet wordt het thuisblijven dan als ongeoorloofd aangemerkt en komt de leerplichtambtenaar in actie.
Soms leidt dat vervolgens weer tot forse sancties op grond van een Veilig thuis-melding.
Dat is buitenproportioneel en schrijnend voor de ouders die hun uiterste best doen hun kinderen onderwijs te bieden op wat voor manier dan ook.

Wet te strikt uitgelegd.
Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de (leerplicht)wet vaak veel te strikt wordt uitgelegd.
Corona kan best een goede reden zijn om een kind thuis te houden bij risico op besmetting van gezinsleden met een zeer kwetsbare gezondheid.
De ministeries laten daarom bewust ruimte aan alle betrokkenen om zaken in goed overleg te regelen.
Meteen dwangmiddelen toepassen, is daarmee absoluut in strijd.

Oplossingen.
Voor de problemen werd een reeks oplossingen aangedragen, zoals:

  •  Pas geen dwang en drang toe, maar zoek samen naar oplossingen.
  • Neem de bezorgdheid van ouders als vertrekpunt.
  • Bied uniforme informatie aan alle partijen en maak die beter toegankelijk.
  • Verbeter de info (van RIVM) over risico van corona voor gezinnen met schoolgaande kinderen.
  • Geef meer openheid over besmettingen op school en zorg voor een veilige omgeving.
  • Bied scholen voldoende ondersteuning voor het geven van afstandsonderwijs.
  • Zorg dat er ook cliëntondersteuning beschikbaar is voor ouders.

Er vindt de komende tijd nog overleg plaats over hoe deze oplossingen gerealiseerd gaan worden en door welke partijen.

Hieronder kunt u een verslag downloaden van wat er op de bijeenkomsten ter sprake is gekomen.

Link: Opbrengst bijeenkomsten met ouders in zelfisolatie (pdf – 107 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)