‘Ouderen in de Wmo zijn vaker emotioneel eenzaam’.

Mensen in de Wmo zijn tussen 2015 en 2016 iets eenzamer geworden op emotioneel vlak.
Zij zouden een intieme relatie of vertrouwenspersoon ontbreken.

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

In 2015 concludeerde het SCP dat 17 procent van de mensen in de Wmo emotioneel eenzaam was, in 2016 was dat 22 procent.
De Wmo is een wet die ervoor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven participeren in de samenleving.

Vooral de meest kwetsbare mensen (ouderen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en niet-westerse migranten) hebben een verminderde kwaliteit van leven, die deels zou zijn toe te schrijven aan de toename van emotionele eenzaamheid.
Daarnaast zijn er meer ouderen die belemmeringen in het dagelijks functioneren ondervinden.

Dat kan meerdere redenen hebben, volgens het SCP.
Zo zou het kunnen dat de gezondheid van deze ouderen achteruit is gegaan sinds ze zich meldden in 2015 of dat er een populatieverandering heeft plaatsgevonden.

Beroepskrachten.
De dagelijkse belemmeringen zouden ook kunnen komen doordat minder mensen een beroep doen op professionals.
Tussen 2015 en 2016 was er ook een afname in de hulp van een beroepskracht die mensen in de Wmo krijgen.
Ook wordt die afname (van 23 tot 18 procent) niet opgevangen in het eigen netwerk.
Volgens het SCP is het niet duidelijk “óf en hoe mensen dit opgelost hebben”.
Bron: Nu.nl