Oproep: minister Blok repareer het Bouwbesluit.

Ondanks een dringend beroep van organisaties van gehandicapten, ouderen, architecten en huurders weigert minister Blok (VVD) zijn voorstel voor een nieuw Bouwbesluit aan te passen.
Hiermee laat de minister de kans lopen om toegankelijkheid goed in de bouwregelgeving te verankeren.

Ieder(in) doet daarom een oproep aan de Tweede Kamer om het voorstel van minister Blok niet verder in behandeling te nemen en hem de kans te geven tot reparaties komen.

Als de minister hiertoe niet bereid is, vragen we de politieke partijen in de Tweede Kamer om met gezamenlijke moties de minister te bewegen tot bouwregels die de toegankelijkheid garanderen, in lijn met het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Minister Blok doet met zijn nieuwe bouwregels een forse stap achteruit als het gaat om toegankelijkheid en bruikbaarheid van nieuw te bouwen woningen.

Bouweisen voor toegankelijkheid worden afgezwakt en worden aan de markt of individuele gemeenten overgelaten.
Het gevolg daarvan is dat het grote tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen alleen maar zal toenemen.
Het voorstel van de minister is zelfs een verslechtering ten opzichte van het huidige Bouwbesluit.

BRON : Ieder(in)