Op donderdag 8 oktober, tijdens de Week van de Toegankelijkheid 2020, ZOU de BGH haar 40-jarige jubileum vieren.

ZOU, want wij vinden het niet verantwoord dat nu te doen.
We hebben daarom de viering een jaar uitgesteld.
Gelukkig is de BGH niet één dag, maar het hele jaar actief voor de belangen van mensen met een fysieke beperking.

Er is nog zoveel werk aan de winkel, ook in coronatijd!

De BGH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en andere organisaties of bedrijven op veel
terreinen en voert schouwen uit bij evenementen, in winkelcentra, wijken en buurten.
Is het trottoir geschikt voor rolstoelen en rollators, zijn er geleide lijnen en zijn die vrij van obstakels?

Zijn er invalidentoiletten en zijn ze toegankelijk?
Werkt de Regiorijder naar behoren?

Om ons werk goed te kunnen blijven doen zoekt de BGH nieuwe, enthousiaste vrijwilligers.

Het is een leuke club. Geen klagers, maar positieve mensen.
BLIJF GEZOND!

Het bestuur: Ed Koster, André Pijnaker, Henk de Groot, Cor Dekker, Frida Piet, Gerard Wetzel en Indra van Holst met ondersteuning van Mariëtte Bouterse

Bron: BGH