Ook minister wil dat familie Wlz-aanvraag mag indienen.

Minister Helder van langdurige zorg wil het mogelijk maken dat familieleden de aanvraag van een indicatie voor Wet Langdurige Zorg (Wlz) kunnen indienen voor cliënten die niet (meer) wilsbekwaam zijn. Dit is een mooi resultaat. Ieder(in) en 18 andere belangen- en cliëntenorganisaties hebben hiervoor gelobbyd.

Aanvragen indicatie.
Het aanvragen van een Wlz-indicatie levert bij cliënten die niet (meer) wilsbekwaam zijn nu vaak problemen op. Als er geen wettelijke vertegenwoordiger is, wordt het aanvragen van een WLZ-indicatie een heel lastig en langdurig proces. Familieleden mogen dan niet zelf een WLZ-indicatie aanvragen, ook al zijn ze vaak al vele jaren bij de zorg en ondersteuning van hun familielid betrokken.

Wetsvoorstel.
Op aandringen van Ieder(in) en de andere partijen wil de minister nu komen met een wetsvoorstel waarin dit wordt aangepast. Zodat een familielid straks wel de aanvraag voor de indicatie kan doen, zoals dat ook geregeld is in de Wet zorg en dwang en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Zelfbeschikking cliënt.
De minister geeft aan dat zij de toegang tot de Wlz niet onnodig ingewikkeld wil maken en wil voorkomen dat mensen geen gebruik kunnen maken van de zorg die zij nodig hebben en waar zij recht op hebben. Tegelijkertijd wil zij in het wetsvoorstel ook waarborgen dat het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt in voldoende mate wordt gerespecteerd. Komende tijd zal dit onderdeel verder worden uitgewerkt.

Link: De brief van de minister is via deze link te vinden.

Bron: Ieder(in)