Oog voor mensen met beperking bij terugdringen wachttijden CBR.

De wachttijden bij het CBR voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs lopen op.
Ieder(in) roept de Tweede Kamer op om bij de aanpak van dit probleem ook oog te hebben voor mensen met een chronische ziekte of beperking.
Door de lange wachttijden staat het leven van velen van hen letterlijk op pauze.
Zonder rijbewijs kunnen zij niet naar hun werk, opleiding en deelnemen in het sociale leven.
Iemand die vanuit de auto in rolstoel probeert te gaan zitten

Onderbelichte groep.
In de media en in de Kamer is veel aandacht geweest voor de groep ouderen en beroepschauffeurs die hierdoor getroffen worden.
Een groep die onderbelicht blijft in de huidige discussie zijn mensen met een chronische ziekte of een beperking.
Ook zij zijn de dupe van de lange wachttijden bij het CBR.
Deze situatie vormt een onoverkoombare hindernis voor mensen met een beperking om zich te kunnen verplaatsen: zij hebben namelijk meestal geen alternatief.
En de extra kosten drukken zwaar op een vaak al kleine beurs.

Zichtbaarheid in rapportages.
Ieder(in) dringt erop aan dat de wachttijden zo spoedig mogelijk worden opgelost en dat iedereen die recht heeft op compensatie deze ook krijgt.
In de maandelijkse rapportage die het CBR aan de Kamer moet leveren moeten ook de problemen en stand van zaken voor deze groep zichtbaar worden gemaakt.

Bron: Ieder(in)