Onze reactie op wijziging Participatiewet en Ziektewet.

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld.
Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis.
De wijzigingen zijn bedoeld om het makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers met een beperking om tot een match en duurzaam werk te komen.

Op de voorgenomen wijzigingen kan gereageerd worden via een internetconsultatie.
Ieder(in) heeft een reactie ingediend die u onderaan deze pagina kunt downloaden.
Hieronder schetsen we de belangrijkste aandachtspunten.

Zorg voor landelijke kwaliteitseisen jobcoach.
Ieder(in) is blij dat zowel werknemers als werkgevers straks een jobcoach kunnen aanvragen, maar pleit er wel voor om de kwaliteitseisen landelijk te bepalen.
Als het bepalen van de kwaliteitseisen bij gemeenten komt te liggen, bestaat het risico op regionale verschillen.
Daarbij kan een gemeente voor de goedkoopste jobcoach gaan in plaats van te kiezen voor kwaliteit.

Zorg voor heldere doelstelling banenafspraak.
De mogelijkheid om loonkostensubsidie aan te vragen tot zes maanden na aanvang van het dienstverband zorgt voor een risico.
De banenafspraak kan zo steeds meer ingevuld worden door mensen met een verminderde loonwaarde, maar zonder arbeidsbeperking.
Ze komen dan via de zogenaamde praktijkroute in de banenafspraak.
Het oorspronkelijke doel van de banenafspraak – meer reguliere banen voor mensen met een beperking – raakt zo steeds verder uit beeld, terwijl de aantallen op papier gehaald worden.
Bovendien is het on hold zetten van het quotum voor de overheid ook een negatief signaal.
De zichtbare voorbeeldrol van de overheid stelt dan weinig meer voor.

Zorg voor heldere communicatie over loonwaarde en onafhankelijke cliëntenondersteuning
In de wetswijziging is er weinig aandacht voor de communicatie over bijvoorbeeld loonwaarde en onafhankelijke cliëntenondersteuning.
Het is belangrijk dat dit in de verdere uitwerking goed aan bod komt.

Download de volledige reactie van Ieder(in) hieronder. Zelf reageren kan hier, tot 4 juli.

Brief internetconsultatie wijziging Participatiewet en ziektewet word / 2019-05-23

Brief internetconsultatie wijziging Participatiewet en ziektewet pdf / 2019-05-23

Bron: Ieder(in)