Onderwijsraad stelt dat passend onderwijs beter moet .

De Onderwijsraad schrijft in een advies aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker dat scholen zich te weinig specialiseren.
Hierdoor is er niet voor elk kind met een lichamelijke of geestelijke beperking de juiste ondersteuning.
Het systeem van passend onderwijs werd twee jaar geleden ingevoerd, maar nog steeds is er niet voor ieder kind een plaats in het onderwijs.

Sinds de invoering zijn scholen verantwoordelijk om leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, autisme of een chronische ziekte, extra ondersteuning tegen geven door een passende onderwijsplek aan te bieden.

Zie De Onderwijsraad constateert
nu twee problemen die een succesvolle uitvoering van het beleid in de weg staan.
Er is te weinig informatie beschikbaar om de leerlingen die passend onderwijs nodig hebben goed te volgen en niet overal voldoet het aanbod aan de vraag.

Samenwerking.
Om kinderen plek te bieden, werken scholen in georganiseerde samenwerkingsverbanden, maar in de praktijk blijkt dat de scholen nog te terughoudend zijn om zich te specialiseren.
Een deel van de leerlingen loopt daardoor die specialistische ondersteuning mis.

Volgens de Onderwijsraad moeten de samenwerkingsverbanden een actievere rol spelen om alle leerlingen in hun regio een passende plek te bieden.
Scholen moeten zich meer specialiseren in een bepaald type beperking.

Ook zou er in de onderwijspraktijk een negatief beeld zijn van passend onderwijs.
Om de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten, zullen de schoolbesturen, leraren en besturen daarom de doelen voor passend onderwijs verder moeten invullen.
Ook moet binnen de schoolteams en op de lerarenopleidingen meer aandacht worden besteed aan passend onderwijs.

Door: NU.nl