Onafhankelijke cliëntondersteuning: denk vanuit behoefte van mensen.

“Zorg dat de toegang tot zorg en ondersteuning eenvoudig en laagdrempelig geregeld is.
” Dat schrijven Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo in een brief aan de Tweede Kamer.
Een goede onafhankelijke cliëntondersteuner helpt daarbij, evenals één herkenbaar loket voor alle zorg- en ondersteuningsvragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen bij het regelen van de zorg en ondersteuning die nodig is.
De ondersteuner helpt de vraag helder te krijgen en helpt mensen beter hun weg te vinden in het doolhof van regelingen, wetten en loketten.
Minister de Jonge van VWS heeft in juli aangekondigd dat er extra middelen beschikbaar komen voor cliëntondersteuning. Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo zijn blij met de extra middelen die beschikbaar komen.
Maar hebben in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven wat nodig is voor goed functionerende, onafhankelijke clientondersteuning.

Denk vanuit wat mensen nodig hebben.
Onafhankelijke cliëntondersteuning kan alleen een succes worden als er vanuit de behoefte en vraag van mensen wordt gedacht.
Daarom vinden Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Per Saldo dat ervaringsdeskundigen moeten worden ingezet bij het beleid en de invoering van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Denk over de wetten heen.
Als je zorg of ondersteuning nodig hebt, dan krijg je te maken met verschillende wetten. Nu is het zo dat je dan ook vaak te maken hebt met verschillende cliëntondersteuners.
Dat is natuurlijk heel erg onhandig.
Daarom pleit men in de brief voor de mogelijkheid om telkens dezelfde cliëntondersteuner te kunnen aanspreken, los van de wet of regeling waarop je beroep moet doen.
Daarnaast zou het mooi zijn als je helemaal niet wordt belast met het ingewikkelde systeem, maar gewoon bij één loket kunt aankloppen voor je zorg- en ondersteuningsvragen.

Hieronder de brief aan de Tweede Kamer.
Tot 20 september kunnen de verschillende fracties in de Kamer vragen stellen aan de minister over de brief die hij heeft gestuurd.

Downloads:

Brief aan Tweede Kamer over onafhankelijke clientenondersteuning
pdf / 2018-09-18

Brief aan Tweede Kamer over onafhankelijke clientenondersteuning
word / 2018-09-18

Bron: Ieder(in)