Onafhankelijk leven is voortaan een gemeentetaak.

Met de decentralisatie van zorgtaken en het van kracht worden van het VN-Verdrag Handicap hebben gemeenten de komende jaren een flinke klus te klaren. Een klus die aanmerkelijk verder reikt dan het beter toegankelijk maken van de publieke ruimte.

Mensen met een beperking hebben recht op een onafhankelijk leven, volgens het VN-Verdrag. Onafhankelijk leven mogelijk maken, wordt de grote uitdaging voor gemeenten de komende jaren. Dat schrijft Illya Soffer in haar blog voor Binnenlands Bestuur.

Ga naar de Blog: 

Bron: Ieder(in)