Omgang met slechthorende en dove mensen.

Doofheid betekent veel meer dan ‘niet kunnen horen’. Doofheid betekent afgesneden zijn van interactie door gesproken taal.
Niet alleen horen is voor doven een probleem, maar ook gehoord worden.

Doven zijn meestal goed in het begrijpen van lichaamstaal .
Maar lichaamstaal is soms indirect of dubbelzinnig. Het is lastig om alleen uit visuele signalen op te maken of iemand geërgerd, onaardig of gestrest is.
Let erop dat je je emoties ondubbelzinnig duidelijk maakt.
Daarmee geef je de dove de gelegenheid daar adequaat op te reageren.

Realiseer je dat voor doofgeboren mensen  Gebarentaal hun eerste en natuurlijke taal is, en dat gesproken en geschreven Nederlands voor hen een tweede taal is (zoals Engels voor horenden).

Dat betekent dat zij zich vaak niet zo soepel leren uitdrukken in het Nederlands als horenden, en dat ze ook moeite kunnen blijven houden met spelling en het lezen van het Nederlands.

Bron: BGH