NS gaat vaker assistentie verlenen.

Deze week kwam de NS met het bericht dat ze de assistentieverlening op stations sterk wil uitbreiden.
Dat is heel mooi!
Maar om geen overdreven verwachtingen te wekken, is het wel nodig hier enkele kanttekeningen bij te plaatsen.

Op het moment biedt de NS op iets meer dan 100 stations reisassistentie aan voor mensen met een beperking.
De NS wil nu vóór 2025 de assistentieverlening uitbreiden naar de andere 150 stations waar de NS stopt “mits het technisch mogelijk is”.
Met andere woorden: het kan een forse uitbreiding worden maar men houdt nog een flinke slag om de arm.

Voorstel.
Verder moet worden bedacht dat het hier om een voorstel gaat.
Het voorstel moet nog worden goedgekeurd en afgestemd met de consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van mensen met een beperking, zoals Ieder(in).

Ieder(in) zou het uiteraard toejuichen als de NS de assistentieverlening inderdaad fors gaat uitbreiden.
Daar zijn veel mensen met een beperking mee geholpen.
Maar het blijft een tussenoplossing.
Ons doel is dat mensen met een beperking zelfstandig – dus zonder hulp – kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Nieuw systeem.
Overigens werkt de NS ook op andere vlakken aan het verbeteren van de assistentieverlening.
Sinds deze zomer kunnen reizigers via hun mobiele apparaat assistentieverlening aanvragen.
Daarnaast werkt de NS aan een nieuw boekingssysteem voor assistentieverlening.
Door dit nieuwe systeem, kan NS iemand die reist met assistentie volgen en bij vertraging met deze persoon contact opnemen over een goed alternatief.
“Deze mensen zitten door de nieuwe service niet meer in onzekerheid en weten zeker dat ze bij het station van aankomst worden geholpen”, aldus de NS.

Ieder(in) blijft samen met andere belangenorganisaties, zoals de Oogvereniging en Wij Staan OP, in gesprek met de NS over een betere toegankelijkheid van het spoor.

Bron: Ieder(in)