Noodzakelijke mantelzorg tijdens avondklok mogelijk met verklaring.

Tijdens de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari is gesproken over een avondklok.
Mantelzorgers mogen tijdens deze avondklok over straat om zorg te verlenen die niet kan wachten.
Wel is het noodzakelijk dat zij een verklaring noodzakelijke mantelzorg bij zich hebben.
Deze verklaring is online te downloaden op de website van MantelzorgNL.

Het is hierbij belangrijk dat de zorg die wordt verleend tussen 21.00 en 4.30 uur niet te verschuiven is naar een moment vóór of na de avondklok.
Het gaat dus echt om noodzakelijke mantelzorg zoals bijvoorbeeld het naar bed helpen van een ouder op leeftijd die op nog zichzelf woont en dat niet meer alleen kan.
Of in het geval van calamiteiten.

Downloaden en invullen.
Link: De verklaring noodzakelijke mantelzorg is te downloaden op www.mantelzorg.nl/avondklok.

Op de verklaring moeten de gegevens zijn ingevuld van zowel de mantelzorger als van de zorgvrager.
Tevens wordt gevraagd om welke zorg het gaat.
Wanneer de mantelzorger op pad gaat moet zowel de getekende verklaring als een identiteitsbewijs worden meegenomen.
Wanneer iemand zorgt voor meerdere personen moet per zorgvrager (als deze op verschillende adressen wonen) een aparte verklaring worden ingevuld.

Bij twijfel kan een buitengewoon opsporingsambtenaar of de politie ter bevestiging van de mantelzorg(relatie) bellen met de zorgvrager of de huisarts.

Grote zorgen.
Mantelzorgers maken zich zorgen over hun mogelijkheden om gedurende de avondklokuren over straat te kunnen voor noodzakelijke mantelzorg.
De Mantelzorglijn is hier de afgelopen dagen zeer veel over gebeld.
MantelzorgNL heeft deze zorgen aangekaart bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in afstemming is deze verklaring noodzakelijke mantelzorg opgesteld.

Meer informatie.
Meer informatie over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers en de verklaring noodzakelijke mantelzorg vind je op mantelzorg.nl/avondklok.
Bij vragen of behoefte aan advies over een specifieke mantelzorgsituatie kunnen mantelzorgers bellen, mailen of appen met de Mantelzorglijn van MantelzorgNL.

Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 030 760 60 55.
Link: Mantelzorgers kunnen ook terecht bij het lokale steunpunt mantelzorg.

(Bron: MantelzorgNL)

Bron: Support Magazine.nl