Nivel: ‘Sport ingewikkeld voor mensen met lichamelijke beperking, maar geeft voldoening’.

Mensen met een lichamelijke en visuele beperking vinden het lastig om de praktische zaken rondom sport te regelen, maar halen wel veel voldoening uit beweging.
Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder mensen die een visuele beperking hebben en mensen met een lichamelijke beperking die wel of geen rolstoel gebruiken.
Praktische zaken zoals vervoer naar deze sportlocatie laat nog wel te wensen over.

Het vinden van een passende vorm van sport is volgens de onderzoekers erg belangrijk, hoewel zij wel minder bewegen dan mensen zonder een beperking.
Uit het onderzoek blijkt dat sporten wordt gedaan voor plezier, het onderhouden van contact met anderen maar ook om de gezondheid te bevorderen.
Toch krijgen deze mensen te maken met praktische problemen wanneer zij op zoek gaan naar een passende sport en sportlocatie.
Trainers zouden bijvoorbeeld niet voldoende rekening houden met iemand met een beperking of de instructies niet aanpassen.

Vervoersvoorziening.
Ook is het vervoer naar de sportgelegenheid een probleem waar mensen met een beperking mee te maken krijgen.
Zo is het voor veel mensen niet duidelijk of zij gebruik kunnen maken van een vervoersvoorziening en een financiële vergoeding hiervoor.
De regels verschillen per gemeente, wat het niet bepaald overzichtelijk maakt.
Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat het verkrijgen van de juiste informatie over dit soort praktische vragen erg lastig is.

Verbondenheid tussen sporters.
De deelnemers aan het onderzoek dragen een oplossing voor die het mogelijk maakt dat mensen met en zonder beperking samen kunnen sporten.
Door de sportactiviteiten dusdanig te organiseren en aan te passen dat mensen met en zonder beperking hier aan kunnen deelnemen, vergroot dit de zichtbaarheid van personen met een beperking.
Dit zou bovendien de verbondenheid tussen de sporters vergroten.

Grenzeloos actief.
Het Nivel heeft het onderzoek uitgevoerd binnen het beleidsprogramma ‘Grenzeloos actief’, dat wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Doel is een passend beweegaanbod in de buurt mogelijk te maken voor mensen met een beperking.

(Bron: Nivel)

Bron: Support Magazine.nl