Nieuwe woningen en publieke gebouwen worden beter toegankelijk.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publieke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking.
Dat laat ze vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer.
Ieder(in) is blij met deze aanpassing van de bouweisen.

Bij nieuwbouwwoningen moeten straks alle toegangen goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking; nu hoeft slechts één toegang toegankelijk te zijn.
Met deze aanpassing wordt ook de tuin toegankelijk.
Voor balkons volgt eerst nog onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van de toegankelijkheidseis.
Verder komen er aanvullende eisen voor publieke gebouwen.
Nieuw is dat nu ook bij kleinere gebouwen, zoals winkels en restaurants, de hoofdingang toegankelijk moet zijn (drempel maximaal 2 cm).
En er worden extra eisen gesteld aan trappen zodat deze voor iedereen veiliger worden; in het bijzonder voor mensen die slechtziend zijn.

Reactie Ieder(in)
De verbeteringen komen voort uit een onderzoek van RIGO naar de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in woningen en gebouwen.
Ieder(in) heeft meegewerkt aan dit onderzoek en heeft daarnaast bij de Tweede Kamer gelobbyd voor betere bouwregels.

We zijn blij met de aanpassingen in de bouwregelgeving.
Het VN-verdrag Handicap zegt dat mensen recht hebben op fatsoenlijk wonen en meedoen aan de samenleving.
Dat kan alleen als woningen en gebouwen ook toegankelijk zijn.
Maar bij de ingangsdatum past een kanttekening.
Het lijkt erop dat de minister de nieuwe regels wil laten ingaan bij de invoering van de Omgevingswet en dat is op zijn vroegst in 2021.
(De invoering van deze wet is al een paar keer uitgesteld).
Ieder(in) vindt dat de nieuwe regels zo snel mogelijk in de huidige bouwregelgeving opgenomen moeten worden.
Een minpunt is verder dat de nieuwe regels alleen gelden alleen voor nieuwbouw.
De meeste woningen en gebouwen staan er echter al.
Er moet daarom ook een plan komen om bestaande wooncomplexen en gebouwen toegankelijker en veiliger te maken.
Bijvoorbeeld door stimuleringsregelingen voor duurzaamheid te combineren met toegankelijkheid.

Nieuwe appartementen.
In de brief van de minister komt ook een tweede onderzoek aan bod: het EIB onderzoek naar betere toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen groter dan 70 m2.
Deze eisen gaan bijvoorbeeld ook over afmetingen van gangen, toilet en badkamer en over een toegankelijke berging.
De onderzoekers concluderen dat deze strengere toegankelijkheidseisen zouden leiden tot inkomstenderving en waardedaling van deze woningen.
De minister is daarom niet van plan deze toegankelijkheidseisen over te nemen.
Ieder(in) betreurt deze beslissing en vindt dat de minister daarbij alleen naar economische uitkomsten heeft gekeken.
Ze heeft geen oog gehad voor de maatschappelijke baten en de bijdrage aan het verwezenlijken van rechten uit het VN-verdrag.

Onderzoek EIB: Kosten extra eisen toegankelijkheid appartementen pdf / 2019-06-12

Rapportage RIGO: Toegankelijkheid van mensen met een beperking pdf / 2019-06-12

Getekende brief minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) pdf / 2019-06-12

Bron: Ieder(in)