Nieuwe ’tussendatum’ huishoudelijk hulp.

Huidige regeling 3 maanden verlengd.

De huidige youcherregeling huishoudelijke hulp wordt met drie maanden verlengd.
Dat zijn de gemeente en de drie organisaties die de huishoudelijke hulp aanbieden met elkaar overeengekomen.
De huidige regeling loopt daardoor t/m 30 Juni in plaats van 31 maart 2017.

Dat blijkt uit een brief die Tzorg heeft verstuurd aan haar medewerkers.
Daarin geeft Tzorg onder meer aan dat na lang overleg met de gemeente Haarlemmermeer overeenstemming is bereikt over het verlengen van de huidige voucher-regeling waarmee 2,5 uur huishoudelijke hulp per week kan worden ingekocht.

‘Op basis van de huidige voucherregeling zal de indicatie tot die tijd worden voortgezet staat er vervolgens.
Tzorg is één van de drie organisaties die huishoudelijke hulp in Haarlemmermeer aanbieden.
De andere twee zijn Flexicura en Axxicom.

Volgens gemeentelijk bestuursvoorlichter Wim Koevoet geldt ook voor hen de verlenging t/m 30 juni.
Wat er na die datum met de youcherregeling gebeurt, daar kunnen betrokken partijen geen mededeling over doen omdat daarover nog overleg gevoerd wordt.
,Gemeentelijk bestuursvoorlichter Koevoet kan nog wel melden dat de gemeente al in een eerdere brief aan de doelgroep (de gebruikers van de voucherregeling) heeft laten weten dat de regeling ongewijzigd voortgezet wordt tot 31 maart 2017.

En dat zij (de gemeente) uiterlijk 1 februari 2017 aangeeft wat er na 31 maart 2017 gaat gebeuren.
“Aan die toezegging houden we ons”, aldus Koevoet.

De voucherregeling huishoudelijk hulp is ingevoerd om mensen stapsgewijs te laten wennen aan het feit dat zij op termijn geen gemeentelijke vergoeding meer krijgen voor huishoudelijke hulp.
Zo’n besluit geldt onder meer voor mevrouw Huijts die op basis van een zogeheten keukentafelgesprek kreeg te horen ‘dat mevrouw zelf voor huishoudelijke hulp kan zorgen’.
Dat besluit kwam voor haar als een totale verrassing, omdat ze jaren daarvoor op basis van een indicatie zeven uur huishoudelijke hulp kon krijgen.

Bron: HCnieuws.nl