Nieuw: website Gewoon Gelijk.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland.
Wat verandert er nu in Nederland?
De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland.
Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee.
En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie.
Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen.
Zie De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Algemene toegankelijkheid wordt de norm.
Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie.
Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc.
Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf.
De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling.
In Nederland hebben we de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Deze wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen.
Na ratificatie van het VN-verdrag is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’.
Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk.
Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld?
Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen.

Ga naar (Toch) ongelijk behandeld.

ZIE Website Gewoon Gelijk.

ZIE Meer over VN-verdrag.

ZIE Meer over Gelijke behandeling.

BRON : Ieder(in)