Moties en extra geld voor toegankelijk OV.

Er komt meer geld om verder te werken aan de toegankelijkheid van het OV. Ook zijn 3 van de 4 moties over toegankelijkheid van het OV aangenomen. Dit werd besloten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een mooi resultaat van intensieve lobby door Ieder(in) en partners.

Extra geld voor toegankelijker OV.
In de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was 10 miljoen euro gereserveerd om het openbaar vervoer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Meerdere partijen dienden een amendement in om dit bedrag te verdubbelen naar 20 miljoen. Met het extra geld is het mogelijk om de doelen uit het bestuursakkoord OV sneller te behalen. Zo kan het bijvoorbeeld bijdragen aan de inbouw van toiletten in treinen, reisassistentie op regionale treinlijnen en aanpassingen in buurtbussen.

Moties ingediend tijdens begroting.
Bij het debat zijn vier moties ingediend, waarvan er drie zijn aangenomen en eentje is aangehouden.

De volgende moties zijn aangenomen:

1. Een motie om de huidige wet en regelgeving op de kortst mogelijke termijn in lijn te brengen met de afspraken uit het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV.
Dit betekent dat maatregelen uit het bestuursakkoord toegankelijk OV zo snel mogelijk moeten worden opgenomen in het besluit toegankelijkheid OV.
Dit gaat andere over de verplichting van een toegankelijk toilet in elke trein en reisassistentie bij elke treinvervoerder.
2. Motie die de regering oproept om opnieuw met provincie Gelderland in gesprek te gaan om ook daar de treinen eerder dan 2040 te voorzien van toiletten.
Hierbij moet ook worden gekeken welke bijdrage het Rijk hieraan kan leveren.
3. Een motie die de rijksoverheid oproept om gemeenten met wet en regelgeving meer mogelijkheden te geven om de overlast van bijvoorbeeld deelscooters die op geleidelijnen of midden op de stoep geparkeerd worden tegen te gaan.

Een motie om de buurtbus toegankelijk te maken is aangehouden.
Dit omdat gewacht wordt op de resultaten van een onderzoek naar de toegankelijkheid van buurtbussen.
In het bestuursakkoord is afgesproken dat decentrale overheden de uitkomsten van dat onderzoek gebruiken om knelpunten bij de toegankelijkheid van buurtbussen weg te nemen.

Bekijk hieronder de moties.

Link: Motie De Hoop en Van der Graaf – zorg dragen dat alle buurtbussen rolstoeltoegankelijk zijn (PDF)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Motie Van der Graaf – wet- en regelgeving in lijn brengen met het Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV (PDF)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Motie Van der Graaf – vergunningsplicht voor deelscooters en meer eenduidigheid in de desbetreffende maatregelen (PDF)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Motie Van der Graaf – in gesprek gaan met de provincie Gelderland over een (rolstoel)toegankelijk toilet in elke trein (PDF)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)