Minister VWS lanceert Actieplan Hulpmiddelen.

Bij het aanvragen, leveren en onderhouden van hulpmiddelen gaat veel mis.
Het ministerie van VWS heeft daarom een actieteam in het leven geroepen.
Dit actieteam zal landelijke normen gaan opstellen voor onder meer toegang tot hulpmiddelen, levering en onderhoud.
Patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Dwarslaesie Organisatie Nederland, hebben hier  eerder in een brief aan de Tweede Kamer op aangedrongen.

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij een landelijk kader en een actieplan maakt.

Stand van zaken.
Het actieteam is begonnen vast te stellen waar de uitvoering nu tekort schiet.
Allereerst heeft het team dit gedaan voor alle ontvangen meldingen die naar aanleiding van de uitzending van tv-programma Kassa zijn binnengekomen, en actie ondernomen om de problemen ook daadwerkelijk op te lossen.
De meldingen zijn overzichtelijk gemaakt in deze brief met de stand van zaken van minister De Jonge.

Meld nu je problemen met hulpmiddelen.
Laat deze kans niet liggen en stuur je melding naar het actieteam hulpmiddelen van VWS: Actieteam_Hulpmiddelen@minvws.nl
Tot eind januari kan iedereen knelpunten melden bij het actieteam.
Geef daarbij aan:

* Om welk(e) hulpmiddel(len) het gaat
* Waarom je er niet buiten kunt
* Wat er niet goed loopt
* Aan wie dat ligt (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekering, UWV, leverancier) en hoe lang dit al duurt
* De afspraak is dat binnen twee weken contact met je wordt opgenomen om het probleem op te lossen.

Bron: DON

Bron: Support Magazine.nl