Minister Ollongren wil lagere drempels in bouwregelgeving.

Minister Ollongren (BZK) wil de bouwregelgeving zo aanpassen dat nieuwe woningen en publiek toegankelijke gebouwen beter toegankelijk worden voor mensen met een beperking.
Zo wil de minister de eis dat bij nieuwbouwwoningen tenminste één toegang goed toegankelijk is voor mensen met een beperking (drempel met een maximale hoogte van 2 cm) uitbreiden naar alle toegangen.
Voor balkons volgt eerst nog onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid van deze eis.
Verder komen er voor nieuwe publiek toegankelijke gebouwen aanvullende eisen voor trappen.

Dat schrijft minister Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Met de maatregel voert de minister het Actieplan toegankelijkheid voor de bouw verder uit.
Het plan volgt uit het VN-verdrag Handicap dat in 2016 door Nederland is  geratificeerd en de positie van mensen met een beperking moet verbeteren zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Eerder kondigde de minister al aan dat woningen met een zorgfunctie weer standaard een buitenruimte moeten hebben.

Kleine winkels en restaurants.
Te hoge drempels komt als een van de belangrijkste knelpunten naar voren uit een onderzoek van RIGO dat in opdracht van de minister is uitgevoerd.
Dit in nauwe samenwerking met partijen waaronder ook de mensen met een beperking zelf.
Ook wordt de eis dat de drempel van de hoofdingang van nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen maximaal 2 centimeter hoog mag zijn, verbreed naar nieuw te realiseren kleinere gebouwen zoals winkels en restaurants.

Toegankelijke trappen.
Voor alle nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen komt de minister met aanvullende eisen voor trappen.
Onder andere door wisselende bouwstijlen is het verloop van de traptredes voor mensen met een visuele beperking, maar ook voor alle andere mensen, steeds minder voorspelbaar.
De minister werkt daarom aan voorschriften die zorgen voor goede markeringen en trapleuningen, en meer uniformiteit in het ontwerp van de trappen.

(Bron: Rijksoverheid)

Bron: Support Magazine.nl