Minister De Jonge wil met het VN-verdrag echt verschil maken.

Minister De Jonge van VWS heeft woensdag het programmaplan Onbeperkt meedoen!
aan de Tweede Kamer gestuurd.
Hij vertelt daarin hoe hij het VN-verdrag Handicap wil uitvoeren.
De Jonge zegt te willen bereiken dat mensen met een beperking aan het eind van deze regeerperiode aantoonbaar beter kunnen participeren in de samenleving.

In het plan staat dat de uitvoering vooral ligt bij gemeenten, bedrijven en organisaties en dat de ministeries zich in deze regeerperiode (de komende drie jaar) richten op de onderwerpen Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie en Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning en het Rijk als organisatie.

Zo wil de regering meer aangepaste woningen en woonvormen.
Ook moet het stemmen toegankelijk worden voor iedereen en krijgen mensen met een arbeidsbeperking meer hulp bij het vinden van een baan.
Verder moet het regelen van zorg en ondersteuning eenvoudiger worden.
Want goede zorg is een voorwaarde om aan de samenleving mee te kunnen doen, stelt de minister.

Gevoelige onderwerpen.
De onderwerpen die minister De Jonge in het plan aansnijdt, omvatten niet het hele VN-verdrag en lang niet alles zal in drie jaar geregeld zijn.
VWS is daarom met de Alliantie VN-verdrag in gesprek over een lange-termijn agenda en over de gevoelige onderwerpen in het verdrag zoals inclusief onderwijs, dwang en drang en geboortebeperking.
De Alliantie wil dat de ministeries de noodzakelijke maatschappelijke discussie over die thema’s gaan organiseren, mét de mensen die het betreft en hun vertegenwoordigende organisaties.

Niets over ons zonder ons.
Met het op stoom komen van de implementatie neemt de vraag naar inbreng van ervaringsdeskundigheid sterk toe.
De Alliantie dringt er bij de minister op aan om ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties ook financieel in de gelegenheid te stellen die positie duurzaam te kunnen vervullen.

Monitor.
VWS start in december al met een monitor om te kunnen meten in welke mate mensen met een beperking daadwerkelijk ervaren dat ze meer naar eigen wens en vermogen zelfstandig meedoen aan de samenleving.
De ervaringen van mensen met een beperking zelf moeten hierbij het uitgangspunt zijn, zodat echt kan worden nagegaan of doelen worden gehaald.
De Alliantie wordt hier nauw bij betrokken.

Lees ook:

Kabinet: merkbaar minder drempels voor mensen met een beperking. 

Kamerbrief over Programma VN-verdrag onbeperkt meedoen. 

Programmaplan: samenvatting en in eenvoudige taal. 

Bron: Ieder(in)