Mensenrechtencollege maakt handreiking toegankelijkheid voor provincies en gemeenten.

Een regiobus waar iemand in een rolstoel zelfstandig mee op pad kan.
De speeltuin waar ook kinderen met een beperking zelf kunnen schommelen.
Of hulp op maat aan de balie waar een inwoner van de gemeente een hulpmiddel aanvraagt.
Het is belangrijk voor provincies en gemeenten dat hun voorzieningen goed aansluiten bij de verschillende behoeften van inwoners.
Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde de handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag Handicap om hen daarbij te helpen.

Met de handreiking kunnen provincies en gemeenten checken of hun beleid en regels en uitvoering voldoen aan de verplichtingen uit het verdrag.

Iedereen kan bijdragen aan toegankelijkheid.
Voorzieningen die goed aansluiten bij de verschillende behoeften van inwoners: dat is voor provincies en gemeenten belangrijk.
Maar wie is ervoor verantwoordelijk dat dat ook zo is?
Dat is het mooie: iedereen kan hier een steentje aan bijdragen en zorgen dat mensen met een beperking ook goed kunnen meedoen in de maatschappij.

Als beleidsadviseur bij de gemeente, of als jurist bij de provincie, ben je dagelijks bezig met het maken van nieuw beleid.
Lokale bestuurders of ambtenaren hebben direct invloed op het leven van mensen met een beperking, maar hebben dit niet altijd door.
Daardoor moeten achteraf soms weer dingen veranderd worden.
Bijvoorbeeld een stoep die weer toegankelijk gemaakt moet worden omdat mensen met een visuele beperking er niet goed kunnen lopen.
Als mensen met een beperking vooraf worden betrokken bij het maken van beleid, wordt er goed over de toegankelijkheid van voorzieningen nagedacht.
En kunnen mensen met een beperking zonder problemen deelnemen aan de samenleving.

Beleid en regels checken.
Lokale bestuurders en ambtenaren hebben niet enkel een verantwoordelijkheid als het gaat om beleid en regels die specifiek over mensen met een beperking gaan.
Volgens het VN-verdrag Handicap is de overheid verplicht om Nederland toegankelijker en inclusiever te maken.
Dat betekent dat ambtenaren bij het maken van √°lle wetten en beleid moeten checken of deze bijdragen aan de uitvoering van het verdrag.
En of er voldoende oog is voor de rol van participatie van mensen met een beperking.

Handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag Handicap.
Om ambtenaren en bestuurders bij provincies en gemeenten te helpen om hun beleid en regels te beoordelen aan de hand van het verdrag, heeft het College een handreiking ontwikkeld: de handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag Handicap.
In de handreiking zijn twee checklists opgenomen die te gebruiken zijn bij verschillende werkzaamheden: bij juridische werkzaamheden, bij inclusie (coördinerende) werkzaamheden en bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.

Link: hier de handreiking Provincies, gemeenten en het VN-verdrag Handicap.

(Bron: College voor de Rechten van de Mens)

Bron: Supportmagazine.nl