Mensenrechtencollege kritisch over implementatie VN-verdrag.

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde vandaag zijn jaarlijkse rapportage over het VN-verdrag Handicap.
In de rapportage aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap geeft het College een beeld van hoe het er in Nederland voor staat met de implementatie van het verdrag.
Het College uit in de rapportage aan het VN-Comité stevige kritiek, die Ieder(in) en veel andere belangenorganisaties delen.
Het rapport bevestigt dat er nog veel moet gebeuren om van een goede implementatie te kunnen spreken.

Deze rapportage van het College is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het verdrag wordt bijgehouden.
De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde Comité.
Dat gebeurde afgelopen zomer voor het eerst.
De derde manier is een schaduwrapportage die organisaties van mensen met een beperking, waaronder Ieder(in), elke vier jaar naar Genève sturen.
De eerste schaduwrapportage wordt volgend jaar opgesteld.
Het Comité beoordeelt op basis van deze drie rapportages de voortgang van de implementatie van het verdrag.

Rechtsongelijkheid door decentralisaties.
Een van de zorgen die het College in het rapport uit, gaat over het grondbeginsel van het verdrag: nothing about us, without us.
Niets over ons, zonder ons.
Het College betwijfelt of mensen met een beperking al voldoende worden betrokken bij beleid en besluitvorming.
Deels vanwege onze decentrale samenleving, waarin veel beleid per gemeente wordt gevormd.

Op de decentralisaties is meer kritiek.
Het is in sommige gemeenten moeilijk je recht te verzilveren en de gemeentelijke beleidsvrijheid leidt tot grote verschillen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Dit zorgt voor rechtsongelijkheid tussen gemeenten.

Onderwijs en arbeidsmarkt niet-inclusief.
Het College heeft daarnaast kritiek op het uitblijven van inclusief onderwijs.
Een inclusief onderwijssysteem moet ervoor zorgen dat kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk met elkaar naar school gaan.
Ook de arbeidsmarkt is nog verre van inclusief.
De stappen die de overheid op dat gebeeid heeft gezet, zijn volgens het College onvoldoende en hebben niet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk geholpen.

Facultatief protocol.
Het VN-verdrag kent nog een optionele aanvullende verklaring.
Dit wordt het optioneel protocol genoemd en maakt het mogelijk om als persoon rechtstreeks een klacht in te dienen bij het Comité in Genève, als het VN-verdrag niet wordt nageleefd.
Nederland tekende dit protocol in tegenstelling tot veel andere landen niet.
Het College mist maatregelen om naleving van het verdrag te garanderen, en dringt er daarom nadrukkelijk op aan dat Nederland het protocol alsnog tekent.

In de tweede helft van 2019 dienen belangenorganisaties van en voor mensen met een beperking hun schaduwrapportage in.
Daarin krijgt de kritiek van het College zonder meer een vervolg.

Het rapport is te downloaden onder dit bericht. Meer informatie bij het College voor de Rechten van de Mens.

Ieder(in) maakt samen met Per Saldo, MIND Landelijk platform, LFB en de Coalitie voor Inclusie deel uit van de Alliantie VN-verdrag.
Dit samenwerkingsverband richt zich op de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

Rapport VN-verdrag handicap 2018 pdf / 2018-12-03

Rapport VN-verdrag handicap 2018 eenvoudig verteld pdf / 2018-12-03

Bron: Ieder(in)