Mensen met een beperking vallen nog steeds buiten de boot op de arbeidsmarkt.

Mensen met een arbeidsbeperking staan ondanks de grote vraag naar personeel nog vaak aan de kant.
Hoewel er de laatste tijd veel regelingen en afspraken zijn gemaakt om meer mensen met een beperking aan het werk te krijgen, is dit nog lang niet altijd terug te zien in de praktijk.

In de afgelopen jaren hadden minder dan een op de vijf werkgevers mensen met een arbeidsbeperking in dienst, volgens een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat dinsdag verschijnt.

Van de werkgevers is bijvoorbeeld 70 procent niet op de hoogte van de banenafspraak, een afspraak tussen overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties om banen te creƫren voor mensen met een arbeidsbeperking.

In die afspraak staan onder andere regelingen om de risico’s van ziekteverzuim op te vangen.
Werkgevers geven aan eerder mensen met een beperking aan te willen nemen als dit soort regelingen zouden bestaan.
Dat dit soort regelingen er al zijn, weten veel werkgevers blijkbaar niet.

Veel werkgevers laten weten inclusiviteit en diversiteit belangrijk te vinden.
Toch zijn werknemers zich volgens het onderzoek vaak niet bewust van discriminatie op de werkvloer.

Een ruime meerderheid van de werkgevers zegt dat discriminatie in de eigen organisatie weinig voorkomt.
Maar medewerkers geven juist aan vaak discriminatie te ervaren bij de werving- en selectieprocedure, op de werkvloer of bij contractverlengingen en promoties.

Bron: NU.nl