Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet.

Het breed offensief is bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen.
Dat er een breed offensief nodig is om de Participatiewet aan te passen geeft al aan dat er veel onvrede heerst.
Zowel werkgevers, werknemers als (niet)uitkeringsgerechtigden vinden dat er veel mis is met het huidige beleid en de uitvoering.
Maandag 14 december wordt het breed offensief behandeld in de Tweede Kamer.
Ieder(in) heeft samen met partners flink gelobbyd voor verbetering en volgen de debatten op de voet.
Mensen met een beperking hebben niks te zoeken in de Participatiewet

Participatiewet niet passend voor jonggehandicapten.
Veel mensen met een beperking zijn levenslang aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van werk.
De Participatiewet schiet tekort voor deze mensen met een beperking.
Te veel mensen staan aan de kant, of werken zonder passende ondersteuning waar men recht op heeft.

De gezamenlijke maatschappelijke organisaties zijn van mening dat voor jonggehandicapten, mensen met een beperking, de Participatiewet geen passende sociale zekerheid biedt.

Goede infrastructuur naar werk.
Om mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden is een goede infrastructuur nodig.
In dit verband is er veel steun voor (moderne) sociale ontwikkelbedrijven, bedrijven die mensen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk.
En tijdelijk werk kunnen bieden als het op de reguliere arbeidsmarkt even niet lukt.

Ieder(in) vindt het belangrijk hierbij het doel van de inclusieve arbeidsmarkt voor ogen te houden.
Dat betekent dat mensen met en zonder beperking waar mogelijk op gelijke voet met dezelfde arbeidsvoorwaarden elkaar samenwerken.
Bij detachering is er sprake van integratie en het is belangrijk te streven naar inclusie.

Verzekerd recht op voorzieningen.
De Inspectie SZW heeft onder andere geconcludeerd dat het bemiddelen van mensen met een zware beperking een sociaal doel dient en niet noodzakelijkerwijs leidt tot een besparing op de uitkering.
Dat betekent dat de financiële prikkels voor de gemeente die zijn ingebouwd in de Participatiewet negatief werken voor mensen met een zware beperking.

Als de centrale overheid geen vorm van financiële dekking geeft voor het verstrekken van voorzieningen om te kunnen werken, dan is het niet realistisch dat gemeenten mensen met ernstige beperkingen naar werk begeleiden.

Breed offensief is onvoldoende.
Met de invoering van de banenafspraak is er een grote focus komen te liggen om mensen met een banenafspraak-indicatie naar werk toe te leiden.
In de Participatiewet wordt de groep mensen met een beperking bepaald op basis van het vermogen om het wettelijk minimumloon te verdienen.
Hiermee is dus niet de gehele groep gedekt.
Hieruit volgt onder andere dat niet uitkeringsgerechtigden met een beperking steeds verder buiten beeld raken.

In dit verband vragen wij ook aandacht voor de mensen met een beperking die niet onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen.

Duurzaam werk.
Het breed offensief streeft naar meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Hierbij is ons uitgangspunt: zorg dat wetgeving wordt getoetst aan de checklist van het VN-verdrag Handicap.
Dat betekent naast toeleiding naar werk ook aandacht voor andere aspecten zoals duurzaam werk, op niveau dat loont.

Zie hieronder een filmpje van onze vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot discussie over de inclusieve arbeidsmarkt:

Dit zijn de vragen die door Link: twitter @CvanBrenk zijn gesteld aan de staatssecretaris tijdens begrotingsbehandeling.
Ook benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris?
Volg maandag 14-12 het debat rondom de #participatiewet #breedoffensief pic.twitter.com/axOa2JyiEC

— Ieder(in) Link twitter (@Iederin) December 11, 2020

Link: Brief aan Tweede Kamer augustus 2020 – voorstel wijziging Participatiewet in verband met breed offensief (pdf – 601 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Brief Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Individuele studietoeslag, een onderdeel van het breed offensief (pdf – 467 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Link: Advies College voor de Rechten van de Mens -De positie van mensen met een arbeidsbeperking van jongs af aan (pdf – 282 KB)

ReadSpeaker Lees voor

Bron: Ieder(in)