Mensen met een beperking financieel in de knel door zorgkosten.

Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben meer zorgkosten dan Nederlanders zonder beperking.
Zij komen daardoor vaker in de financiële problemen.
Dit heeft impact op hun bestaanszekerheid, hun sociale leven en gezondheid.
Dat blijkt uit onderzoek van Ieder(in).

Over het onderzoek.
Ieder(in) deed een verkennend onderzoek naar de zorgkosten die mensen met een beperking of chronische ziekte maakten in 2020.
En wat dat betekende voor hun financiële en dagelijkse leven.
Hiervoor is een vragenlijst uitgezet naar de achterban van Ieder(in), die door 1979 mensen is ingevuld.
Ook zijn er voor het onderzoek diverse (ervarings-)deskundigen geïnterviewd.

Verschillende zorgkosten komen samen.
Vrijwel alle respondenten maken vanwege hun beperking of chronische aandoening diverse zorgkosten.
Bijna allemaal hebben zij hun eigen risico volledig opgemaakt.
Ook kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekering, worden door bijna alle respondenten genoemd.
Bijna zestig procent betaalt een eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en meer dan tien procent voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
De meeste respondenten hebben te maken met drie of meer verschillende kostenposten.

Bezuinigen op basisbehoeften.
De helft van de respondenten geeft aan in 2020 moeite te hebben gehad met rondkomen.
Voor ongeveer een derde komt dat door zorgkosten.
Ruim zestig procent van de respondenten heeft moeten bezuinigen op zaken als kleding, boodschappen en uitjes.
Die bezuinigingen hebben uiteenlopende gevolgen: geldstress, eenzaamheid en een gebrek aan geld voor ‘de leuke dingen van het leven’.

Zorgmijden en zorguitstel heeft gevolgen voor gezondheid.
Bijna de helft van de respondenten heeft daarnaast vanwege de kosten zorg of ondersteuning gemeden of uitgesteld, zoals tandartsbezoek, fysiotherapie, psychische hulp en aanschaf van hulpmiddelen.
Voor bijna tweederde van deze respondenten had dit gevolgen voor hun gezondheid: verergering van klachten, van pijn, een slecht(er) gebit en psychische klachten.

Maatregelen tegen stapeling zorgkosten zijn hard nodig.
Ieder(in) wil dat de stapeling van zorgkosten van mensen met een beperking weer speerpunt wordt van het nieuwe kabinet.
Er moet goed doorgerekend worden, wat er moet gebeuren om mensen die onder die zorgkosten gebukt gaan tegemoet te komen.
Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van het eigen risico, het verruimen van het basispakket of het maximeren van het totale bedrag dat mensen kwijt aan zorgkosten.
Ook valt te denken aan het opnieuw invoeren van een goede compensatieregeling.

Tot slot moet er iets gedaan worden aan de eigen bijdrage Wlz voor mensen die permanent op zorg zijn aangewezen.

Die is veel te hoog.

Link: Lees en Kijk ook:

Lees hieronder het volledige onderzoek.

Ieder(in) Onderzoeksrapport Stapeling van Zorgkosten 2021 (pdf – 3 MB)

ReadSpeaker Lees voor

Toegankelijke tekstversie – Ieder(in) Onderzoeksrapport Stapeling Zorgkosten 2021 (pdf – 652 KB)

ReadSpeaker Lees voor

 

Bron: Ieder(in)