Meerradio: Gesprek met de Voorzitter BGH over de voorgenomen bezuinigen.

De Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH) is een organisatie van vrijwilligers, die mensen met een beperking zo goed mogelijk wil laten integreren in de samenleving.

De BGH zet zich in voor de noodzakelijke verbetering van de toegankelijkheid van wijken, evenementen en openbare gebouwen.
Ze besteden o.a. aandacht aan de week van de Toegankelijkheid en de internationale Dag van mensen met een beperking.

Op 28 juli 2021 ontving de BGH een brief van de gemeente met het voornemen om voor 2023 en de jaren daarna per jaar 40% te korten op de subsidie.
Hiermee komt het voortbestaan van deze 41-jarige organisatie in gevaar.

Op 30 september 2021 heeft voorzitter Ed Koster een dringende oproep gedaan aan de Raadsleden om naar deze bezuiniging te willen kijken.
Als hoogste orgaan in het gemeentebestuur en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de deur, kan deze voorgenomen bezuiniging mogelijk terug gedraaid worden.

Aan de lijn hebben we vandaag de voorzitter van de BGH, Ed Koster, Welkom!

1. Voordat we het gaan hebben over de BGH en de op handen zijnde bezuiniging op de subsidie van 2023, willen we het eerst over u hebben.
Hoe lang bent u al voorzitter van de BGH en waarom heeft u destijds deze functie geaccepteerd?

Link: geluidsfragment .mp3

Bron: BGH