Meerderheid 2e Kamer voor uitbreiding artikel 1 met grondslag handicap.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vandaag gestemd voor de uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen handicap en seksuele gerichtheid.
Met het wetsvoorstel wordt discriminatie op deze gronden expliciet verboden in de Grondwet.
Dat geeft een sterk signaal af aan de samenleving, zegt initiatiefnemer Kamerlid Vera Bergkamp.
‘De Grondwet is een vertaling van de historische ontwikkeling van maatschappelijke waarden in Nederland, legt ze uit’.
Het gaat om persoonlijke kenmerken met een geschiedenis van uitsluiting, achterstelling en zelfs vervolging.

Directeur Illya Soffer van Ieder(in): ‘het opnemen van de grondslag handicap in Artikel 1 is een belangrijke aanmoediging aan de wetgever om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken.
Dit is hard nodig.
Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarmee de rechten van mensen met een handicap wordt gewaarborgd.
Met het toevoegen van de grondslag handicap in de Grondwet ontstaat ook nationaal een krachtig anker voor gelijke behandeling en tegen discriminatie! Uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking is verboden.
En daar kan niemand omheen.’

Lobby van lange adem.
De wijziging is niet zomaar even gedaan.
Daar is jaren aan intensieve lobby voor nodig geweest, ook van Ieder(in).
D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham diende 10 jaar geleden het initiatiefwetsvoorstel in om het eerste artikel van de grondwet aan te passen.
Het voorstel werd medeondertekend door GroenLinks en PvdA.
Bij de behandeling van de huidige grondwet in 1983 werd gekozen om vijf discriminatiegronden expliciet te benoemen – godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht – als ‘bij voorbaat verdachte discriminatiegronden’.
Het initiatiefwetsvoorstel van D66, GroenLinks en Pvda voegt hier nu de gronden ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ aan toe.
Van der Ham motiveerde het indienen van het voorstel 10 jaar gelden als volgt:

“Gelijke kansen moeten behoren tot de kern en identiteit van de Nederlandse samenleving.
Zowel juridisch als maatschappelijk heeft verankering van deze twee nieuwe gronden in de grondwet een belangrijke meerwaarde.”

De Kamer nam in 2001 al een motie van toenmalig ChristenUnie-Kamerlid André Rouvoet aan die opriep tot het toevoegen van de grond ‘handicap’.
Ook de Chronische Zieken en Gehandicaptenraad, voorloper van Ieder(in) pleitte hier meermaals voor.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Link: Bekijk hier eerder bericht over de aanpassing van Artikel 1.

Bron: Ieder(in)