Maatwerk jeugdhulp nog steeds onder de maat.

Tienermeisje met huiswerk voor zich, kijkt op haar mobiel
Het merendeel van de mensen die een beroep doen op jeugdhulp vindt dat er slecht naar hen wordt geluisterd en dat de geboden hulp niet passend is.
Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage 2016 van de Monitor Transitie Jeugd.

In het derde kwartaal zijn via de website van de Monitor Transitie Jeugd 178 meldingen binnen gekomen.
Uit de meldingen blijkt dat er nog steeds grote knelpunten zijn in de jeugdhulp. Het zoeken naar hulp, het plannen van een gesprek, informatie over het vervolgtraject: op verschillende momenten ervaren jeugdhulpvragers hobbels op de weg naar passende zorg.

Maatwerk.
Door de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken, waaronder de jeugdzorg.
Gemeenten zijn beter in staat maatwerk te leveren dan de Rijksoverheid en kunnen hulp en ondersteuning laagdrempelig en integraal aanbieden, was de gedachte.
Maar uit de Monitor blijkt dat er nog te vaak geen sprake is van passende hulp.
Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat het aanvragen van hulp hen vaak veel energie kost.
Ze hebben het gevoel steeds weer te moeten uitleggen, en soms ook verdedigen, waarom hulp nodig is.
“Er is nog nooit zoveel onrust in ons gezin geweest als nadat we hulp gevraagd hebben”, vertelt een van de deelnemers.

Ongelijkheid.
Ook over de financiering van de hulp zijn veel klachten.
Ruim een kwart van de meldingen in de rapportage gaat over financiering en organisatie.
Gemeentelijke budgetten zijn soms al halverwege het jaar op, waardoor kinderen tot 2017 moeten wachten voordat zij de nodige hulp krijgen.
Het alternatief is dat ouders de behandeling zelf betalen.
Hierdoor ontstaat ongelijkheid. Of kinderen tijdige en passende hulp krijgen, verschilt per gemeente of is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de ouders.

De belangrijkste aanbevelingen.
Veel melders hebben op basis van hun ervaringen waardevolle adviezen gegeven.
Op basis hiervan doet de rapportage een aantal aanbevelingen. De belangrijkste twee zijn:

– Stel gedurende de wachtperiode een hulpverlener aan die tijdelijk meedenkt en ondersteunt. Iemand die in actie kan komen als de situatie verergert
– Zorg voor voldoende budget om wachttijden te verkorten

De volgende rapportage.
De Monitor Transitie Jeugd blijft tot eind 2016 meldingen verzamelen en rapportages uitbrengen.
De laatste rapportage verschijnt in december 2016.
Daarna zullen de samenwerkende belangenorganisaties aanjagen dat er lokaal via ouder- en cliëntorganisaties signalen worden verzameld en de jeugdhulp wordt verbeterd.

Tot het einde van 2016 kunt u uw meldingen van knelpunten in de jeugdhulp doen via:

Meer informatie:

Derde kwartaalrapportage 2016 Monitor Transitie Jeugd.

 

BRON : Ieder(in)