Maak het stemproces toegankelijk voor mensen met een beperking.

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Gemeenten zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.
Als lokale belangenbehartiger kan jij zorgen dat het stemproces toegankelijk is voor mensen met een beperking.
En dat jouw achterban weet bij welk stembureau ze terecht kunnen.
In dit artikel zetten we een aantal aandachtspunten op een rij.

Regel fysieke toegankelijkheid van stembureaus.

Link: Uit onderzoek van Ongehinderd blijkt dat bijna 80 procent van de aangewezen stemlokalen niet goed fysiek toegankelijk is.
Het blijft dus belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de gemeente.

Denk hierbij ook aan stembureaus waar voorzieningen zijn voor mensen met een hoog gezondheidsrisico, zodat ook zij kunnen stemmen zonder risico te lopen op infecties.

Link: Gelukkig zijn er wel steeds meer stembureaus met een stemmal met soundbox, waardoor mensen met een oogaandoening zelfstandig kunnen stemmen.

Maak afspraken over de sociale toegankelijkheid.
Het is belangrijk dat stemmers zich welkom voelen en dat er op een prettige manier met hen wordt omgegaan.

Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb).
Link: Ook dit jaar is het mogelijk om op stembureaus te werken met een prokkelduo. 
Daarbij werken een persoon met en zonder een licht verstandelijke beperking (lvb) samen.
Ook zijn er steeds meer prikkelarme stembureaus.

In sommige gemeentes zijn er stemlokalen waar communicatie in Nederlandse Gebarentaal mogelijk is.
Dit jaar is dat makkelijker geworden: stembureaus kunnen gebruik maken van een tolk op afstand.
Link: Op de website van Tolkcontact vinden gemeenten en stembureaus meer informatie hierover en kunnen zij een informatiepakket aanvragen. 

Zorg voor duidelijke en toegankelijke informatie.
Het is belangrijk dat er duidelijke en toegankelijke informatie is over het stemmen en over de voorzieningen die in de verschillende stembureaus aanwezig zijn.
De informatie moet goed vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen.

Link: Op www.waarismijnstemlokaal.nl staat een overzicht van de voorzieningen per stembureau.
Zorg ervoor dat jouw gemeente deze informatie aanlevert bij de websitebeheerders.
Zo kunnen mensen met een beperking een goede beslissing maken over waar zij gaan stemmen.
Daarnaast kun je de gemeente vragen om informatie over de toegankelijkheid van stembureaus op de gemeentewebsite te publiceren.

Meer informatie

Link: Toolkit Toegankelijke verkiezingen (Iederin.nl) 

Link: 3 tips voor toegankelijk stemmen in jouw gemeente (Iederin.nl) 

Link: Informatie over aanleveren gegevens voor Waarismijnstemlokaal.nl

Bron: Ieder(in)