Maak het eenvoudiger voor jeugd met levenslange beperking.

‘Kom met één regeling en één loket voor jeugd met een levenslange beperking.
’ Dat bepleit Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.
Kinderen en jongeren met een levenslange of langdurige beperking en hun gezinnen krijgen niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.
Na 2,5 jaar decentralisatie constateert Ieder(in) dat het niet meer gaat om ‘kinderziekten’, maar dat de problemen met jeugdhulp structureel zijn.

Het huidige stelsel is te ingewikkeld en ontoegankelijk.
Ouders en verzorgenden lopen stuk op verschillende regelingen en instanties waar ze de zorg moeten regelen.

Vóór de stelselwijziging in 2015 kon nog een beroep worden gedaan één zorgwet – de Awbz – waar zij met de meeste hulp- en ondersteuningsvragen terecht konden.
Met de huidige Jeugdwet, moeten deze groep met een langdurige beperking nog altijd een beroep doen op een hele reeks andere wetten om de noodzakelijke zorg en ondersteuning rond te krijgen.
Daarbij gaat het ook over zorg op school en ondersteuning voor vervoer, wonen en werken.
Sommige gezinnen hebben te maken met wel twintig verschillende instanties en de bijbehorende wachtlijsten en bureaucratie.

Ieder(in) vraagt de Tweede Kamer om snel mee te denken over oplossingen, zoals één passende regeling en één loket waar de ondersteuning voor deze kinderen en jongeren met een langdurige beperking wordt geregeld.
Ook moet het indiceren onafhankelijker en deskundiger, los van de gemeente of zorgaanbieder.

Beter regionaal samenwerken.
Veel gemeenten hebben moeite om de jeugdhulp goed te regelen.
Een hardnekkig probleem is het ontbreken van de regionale samenwerking tussen de gemeenten.
Ook het kabinet wil dat gemeenten beter samenwerken.
Ieder(in) is benieuwd hoe en wanneer het ministerie die regionale samenwerking wil gaan afdwingen.
Maandag 4 december bespreekt de vaste Kamercommissie van VWS de jeugdhulp.

Meer over Jeugdhulp 

Brief aan Tweede Kamer Wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd
pdf / 2017-11-30

Brief aan Tweede Kamer Wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd
word / 2017-11-30

Bron: Ieder(in)