Maak 112 volledig toegankelijk en bereikbaar voor iedereen.

Leden van de 112-Alliantie tonen trots hun position paper.
Zittend op voorste rij: een mevrouw in een rolstoel, een meneer met een geleidehond, een meneer die het position paper toont.
Daarachter staan twee vrouwen en drie mannen. De drie middelste personen gebaren 1 – 1 – 2.
In Nederland is 112 onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking.

Maar ook mensen met een beperking moeten 112 kunnen bereiken.
Daarom heeft de 112 Alliantie bestaande uit Ieder(in) en belangenorganisaties van mensen met een auditieve beperking en mensen met een spraakbeperking een position paper gemaakt waarin knelpunten en oplossingen staan.
De Alliantie bood dit paper gisteren aan aan vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie.
In een goed gesprek spraken zij over wat nodig is om de bereikbaarheid van 112 te realiseren.

Op korte termijn kan de toegankelijkheid van 112 worden geregeld met voorzieningen als eSMS, Total Conversation en een 112-app van de overheid.
Bij het ontwikkelen van deze drie voorzieningen moeten (belangenorganisaties van) mensen met een beperking betrokken worden.
Zij moeten input kunnen geven over toegankelijkheid op basis van gebruikerstesten.

Op lange termijn moet Nederland 112 toegankelijk maken volgens Europese weten- en regelgeving.
De recent aangenomen Europese Toegankelijkheidswet en Europese Elektronische Communicatie Code geven hiervoor duidelijke richtlijnen.
De komende periode gaat de 112 Alliantie verder in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie.
Lees hieronder het volledige position paper en de bijlagen.

Wil jouw gehandicapten- of patiëntenorganisatie ook meedoen aan de 112-Alliantie?
Meld je dan aan bij de secretaris Wouter Bolier: w.bolier@iederin.nl

Download het bestand Position paper Maak 112 betrouwbaar
Position paper Maak 112 betrouwbaar pdf / 2019-04-18

Download het bestand Position paper Maak 112 betrouwbaar
Position paper Maak 112 betrouwbaar word / 2019-04-18

Download het bestand Bijlagen position paper Maak 112 betrouwbaar
Bijlagen position paper Maak 112 betrouwbaar pdf / 2019-04-18

Download het bestand Bijlagen position paper Maak 112 betrouwbaar
Bijlagen position paper Maak 112 betrouwbaar word / 201

Bron: Ieder(in)