Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs.

Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen.
Per klas zijn er drie leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen, terwijl dat wel nodig is.
Voor leraren zijn er veel onduidelijkheden over het zogenoemde passend onderwijs, de werkdruk is toegenomen en leraren kunnen de nodige ondersteuning niet geven.

Dit blijkt uit een enquĂȘte die onderwijsvakbond AOb heeft gehouden onder ruim 5000 leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Meester Karel komt in zijn klas handen tekort, zegt hij:

LEES en KIJK verder:

Bron: Nos.nl