Leg toegankelijkheid beter vast in de bouwregelgeving.

De Tweede Kamer gaat op 8 juni met minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in debat over bouwregelgeving.
Samen met NOOM, Woonbond, Landelijke Studentenvakbond (LSVB), JongPit, Spierziekten Nederland en Dwarslaesie Organisatie Nederland roept Ieder(in) de Tweede Kamer op om meer en betere toegankelijkheidseisen op te nemen in de bouwregelgeving.

Verbetering Bouwbesluit stagneert.
Na de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap zijn de toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit enigszins aangepast.
Zo zijn er nieuwe toegankelijkheidseisen voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels en caf├ęs, ingevoerd.
De drempel van de hoofdtoegang mag maximaal 2 cm hoog zijn.

En voor nieuwbouwwoningen geldt dat alle toegangen, dus zowel de voordeur als de achterdeur, een drempel van maximaal 2 cm mogen hebben.
Maar de toegankelijkheid van balkons is bijvoorbeeld nog steeds niet geregeld.
Al vier jaar volgt hierover onderzoek na onderzoek en het is onduidelijk wanneer de vervolgonderzoeken zijn afgerond.

Maak een stappenplan en planning.
Ieder(in) en de medeondertekenaars vragen nu de Kamerleden om het verbeteren van toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving bij de minister aan te kaarten.
Het VN-verdrag handicap bepaalt dat lidstaten moeten blijven werken aan betere toegankelijkheid.
Bovendien ligt er een grote bouwopgave en het zou een gemiste kans zijn als er vooral slecht toegankelijke woningen en gebouwen aan de voorraad worden toegevoegd.

Daarom vragen we in een brief de Kamerleden om aan te dringen op:

** een stappenplan -inclusief planning- om de toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving te verbeteren, in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking en ouderen.
** en om als eerste concrete stap de toegankelijkheidseis voor balkons met spoed in te voeren.

Link: Brief Ieder(in) voor commissiedebat bouwregelgeving 8 juni 2023
(pdf – 532 KB)

ReadSpeaker Lees voor
Bron: Ieder(in)